Границите на собствеността - ИДЕАЛНИ и ОБЩИ части

11 Окт 2023

Време за четене: 1 минути

Покупката на недвижим имот е една от най-значимите инвестиции, която можем да направим през живота си. Всички знаем колко важно е да бъдем информирани и предпазливи при този процес.

 Едно от понятията, които често могат да объркат потенциалните купувачи, са "идеалните части" и "общите части" на сградата. Разбирането на тези термини е от съществено значение, тъй като те имат влияние върху собствеността и инвестицията ви в недвижим имот.

Какво включват общите части на сградата?

Според „Закона за собствеността“, общите части на сградата са тези, които се използват съвместно от всички собственици в многофамилна сграда. Това включва земята, върху която е построена сградата, основите, външните и вътрешните стени, колоните, плочите, гредоредите, стълбите, покривите, комините, асансьорите, водосточните тръби и други инсталации. Също така, в общите части влизат и вратите към общите складови помещения, както и обособеното помещение на портиерите.

Разликите между общите части според характера и предназначението им

Общите части на сградата могат да бъдат разделени на два основни вида - според техния характер и според техния предназначението им.

Тези, които са неотделими от сградата и не могат да бъдат променяни, се наричат "общи части според естеството им". Те включват основните структурни елементи на сградата като външните стени, плочите, стълбите и други.

Същевременно, "общите части според предназначението им" се създават да предоставят допълнителни удобства - като складове, партерни етажи или дворни площи около сградата.

Какво са идеалните части?

Идеалните части са процент от общите части, които принадлежат на всеки собственик на имота. Общите части са предназначени за общо ползване, поради което е необходимо върху тях да се установи съсобственост.

Идеалните части се определят като процентен дял от общите части, който всеки собственик на имота притежава. Този процент се изчислява, като се вземе предвид застроената площ на конкретния имот и разгънатата застроена площ на цялата сграда.

Разбирането на понятията "идеални части" и "общи части" е от съществено значение при покупката на недвижим имот.

Тези термини не само влияят върху финансите ви, но и върху вашата участие в управлението на сградата и правата ви като собственик.

С разбирането на значението и изчисленията на "идеални части" и "общи части", вие сте по-добре подготвени да вземете информирани решения и да участвате активно в процеса на покупка на вашия идеален имот. Не забравяйте да се консултирате с професионалисти в сферата на недвижимите имоти, които могат да ви помогнат да разберете тези сложни, но важни аспекти на собствеността и инвестициите в имоти.