Инфлацията влияе ли върху имотния пазар?

18 Авг 2023

Време за четене: 1 минути

През 2023 година на българския имотен пазар, инфлацията изпъкна като ключов фактор, диктуващ движението на цените на недвижимите имоти. По същество, инфлацията представлява увеличение на общото ниво на цените в икономиката. И тя не пропусна да се забележи и при нас - вълната от ценово нарастване се улови и в сферата на имотите.

За да измерим това явление, прибягваме до индекс на потребителските цени (ИПЦ), който точно отразява динамиката на цените на стоки и услуги, консумирани от домакинствата. Според статистиката на Националния статистически институт (НСИ):

  • Месечната инфлация за юли бе 0.9%: Това означава, че през юли 2023 година средните цени на стоки и услуги се повишиха с 0.9% спрямо предходния месец, юни 2023 година.
  • Годишната инфлация бе 8.5%: Тук става въпрос за увеличение от 8.5% на средните цени през юли 2023 година спрямо същия месец, но от предходната година, юли 2022 година. Този показател показва кумулативното влияние на ценовите промени през годината.

Една от ключовите сфери, засегнати от инфлацията, бе пазарът на недвижими имоти. Следните аспекти представляваха част от това влияние:

  1. Цените на недвижимите имоти: В едно инфлационно положение, цените на недвижимите имоти нарастват, подобно на цените на стоки и услуги. Това предизвиква поскъпване на жилищата и други видове недвижими имоти, което може да ограничи достъпността им за инвеститори и купувачи.
  2. Инвестиционни стратегии: Инфлацията играе ключова роля в инвестиционните решения. Мнозина инвеститори се насочват към недвижими имоти като средство за предпазване на капитала си от влиянието на инфлацията. Имотите, като реални активи, обикновено нарастват в стойност в средносрочен и дългосрочен план, като осигуряват защита срещу ценовите изменения.
  3. Динамика на сделките: Заради нарастващата инфлация, се наблюдава увеличение и на търсенето и на предлагането на недвижими имоти. Когато инвеститорите и потребителите предполагат, че цените на имотите ще продължат да растат, те предпочитат покупка на имоти като начин за инвестиране или за предпазване срещу инфлацията. Това води до нарастване на обема на сделките на имотния пазар.
  4. Въздействие върху ипотеките и лихвите: Повишаването на инфлацията може да води до повишаване на лихвените ставки, което прави ипотечните заеми по-скъпи. Това може да окаже влияние върху способността на хората да си позволят да купят недвижими имоти. Намалената способност за заемане може да ограничи търсенето и дори да доведе до стабилизация или спад на цените на недвижимите имоти.
  5. Спекулация и балони: Повишаването на инфлацията може да задейства спекулативен интерес към недвижимите имоти. Инвеститорите може да се окуражават от очакванията за по-високи цени на имотите в бъдеще. Това обаче може да доведе и до спекулативни балони на имотния пазар.

През 2023 година в България инфлацията създаде различни динамични влияния върху имотния пазар. Цените на недвижимите имоти растяха, инвеститорите избягваха от възможни валутни и парични несигурности, сделките се увеличаваха, а възможните последици