Какво е инвеститор и каква е неговата роля в света на недвижимите имоти? 🤯

01 Сеп 2022

Време за четене: 1 минута

Чудите се къде е ролята на инвеститора в целия процес и какво точно прави той?

Освен, че Възлага и финансира изграждането на строителния обект има и още няколко допълнителни задачи, като:

  • Преговаря и сключва договор с главния изпълнител на обекта.
  • Следи за спазването на проектната документация и за точното извършване на строително-монтажните работи.
  • Има право да променя проекто-сметната документация, както и сроковете за изпълнение на обекта.
  • Контролира извършенитe строително-монтажни дейности и заплаща тяхната стойност в края на всеки месец.
  • След завършване на строителния обект инвеститорът приема изготвения от организацията-изпълнител акт 15 за предаване на обекта.
  • Инвеститорът определя срок за довършителните работи и съвместно със строителя и други органи подписва акт 16 за пускане на обекта в експлоатация.