Що е то АКТ 14, АКТ 15 и АКТ 16? 😱

08 Авг 2022

Време за четене: 1 минута

 
 
 
• Акт 14 - Акт за приемане на конструкцията (Акт 14) e първият механизъм, упражняващ контрол върху строителната дейност. Получава се, когато сградата достигне до етапа на т.нар. “груб строеж”. За да се издаде Акт 14 е необходимо да е изпълнена конструкцията на сградата. Задължително е да са готови ограждащите стени и покривът на сградата. За издаване на Акт 14 не се изисква да бъдат изпълнени довършителните работи като инсталации, настилки, мазилки и т.н.
 
• Акт 15 - Акт 15 е констативен акт, с който се потвърждава, че сградата е завършена. Специфичното при сграда, която е на акт 15 е, че токът е промишлен. Промишленият ток не се заплаща на партида, а директно на инвеститора на сградата, като той се смята на изразходваните киловати като е по – скъп от обикновения между 2 до 5 стотинки. Също специфично нещо е, че в кооперацията могат да живеят хора, но не могат да си направят адресна регистрация, тъй като сградата все още няма адрес и не могат да си прекарат интернет и телевизия.
 
• Акт 16 – Вече сградата е в експлоатация, това означава, че вече е годна за живеене и има всички необходими документи. Съответно вече живущите могат да си направят адресна регистрация и тока е обикновен, съответно той вече е по – евтин и се заплаща на партида.