Region One bedroom apr. Two bedroom apr. Three bedroom apr. Four bedroom apr. Avg. for region
Zone B-5
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 400 € 7.41 €/кв.м
Three bedroom apr. 806 € 8.86 €/кв.м
Four bedroom apr. 1,500 € 11.54 €/кв.м
Средно за региона 902 € 9.84 €/кв.м
Zone B-19
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 544 € 2.80 €/кв.м
Three bedroom apr. 667 € 6.35 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 606 € 4.05 €/кв.м
Zone B-18
One bedroom apr. 300 € 6.67 €/кв.м
Two bedroom apr. 460 € 6.48 €/кв.м
Three bedroom apr. 567 € 5.25 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 442 € 5.92 €/кв.м
West Park
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 322 € 5.96 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 322 € 5.96 €/кв.м
Yavorov
One bedroom apr. 350 € 6.73 €/кв.м
Two bedroom apr. 420 € 7.64 €/кв.м
Three bedroom apr. 425 € 6.25 €/кв.м
Four bedroom apr. 675 € 4.82 €/кв.м
Средно за региона 468 € 5.94 €/кв.м
Sveta Troitsa
One bedroom apr. 325 € 7.22 €/кв.м
Two bedroom apr. 417 € 6.32 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr. 475 € 3.96 €/кв.м
Средно за региона 406 € 5.27 €/кв.м
Suhata Reka
One bedroom apr. 312 € 8.91 €/кв.м
Two bedroom apr. 455 € 6.89 €/кв.м
Three bedroom apr. 506 € 5.62 €/кв.м
Four bedroom apr. 475 € 4.40 €/кв.м
Средно за региона 437 € 5.85 €/кв.м
Studentski grad
One bedroom apr. 312 € 7.61 €/кв.м
Two bedroom apr. 484 € 2.34 €/кв.м
Three bedroom apr. 650 € 6.19 €/кв.м
Four bedroom apr. 933 € 4.06 €/кв.м
Средно за региона 595 € 4.08 €/кв.м
Strelbishte
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 522 € 9.67 €/кв.м
Three bedroom apr. 883 € 8.10 €/кв.м
Four bedroom apr. 1,500 € 7.35 €/кв.м
Средно за региона 968 € 7.92 €/кв.м
Slatina
One bedroom apr. 300 € 8.33 €/кв.м
Two bedroom apr. 367 € 6.92 €/кв.м
Three bedroom apr. 800 € 10.00 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 489 € 8.68 €/кв.м
Simeonovo
One bedroom apr. 350 € 5.93 €/кв.м
Two bedroom apr. 478 € 6.93 €/кв.м
Three bedroom apr. 1,092 € 8.15 €/кв.м
Four bedroom apr. 2,200 € 11.17 €/кв.м
Средно за региона 1,030 € 8.98 €/кв.м
Reduta
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 398 € 5.94 €/кв.м
Three bedroom apr. 575 € 6.46 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 487 € 6.24 €/кв.м
Poligona
One bedroom apr. 350 € 9.21 €/кв.м
Two bedroom apr. 500 € 5.88 €/кв.м
Three bedroom apr. 500 € 5.88 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 450 € 6.49 €/кв.м
Poduyane
One bedroom apr. 350 € 7.00 €/кв.м
Two bedroom apr.
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 350 € 7.00 €/кв.м
Pavlovo
One bedroom apr. 375 € 9.38 €/кв.м
Two bedroom apr. 517 € 8.34 €/кв.м
Three bedroom apr. 562 € 6.31 €/кв.м
Four bedroom apr. 1,050 € 4.77 €/кв.м
Средно за региона 626 € 6.09 €/кв.м
Ovcha kupel 2
One bedroom apr. 325 € 4.58 €/кв.м
Two bedroom apr. 396 € 6.00 €/кв.м
Three bedroom apr. 383 € 4.67 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 368 € 5.04 €/кв.м
Ovcha kupel
One bedroom apr. 375 € 9.38 €/кв.м
Two bedroom apr. 461 € 7.09 €/кв.м
Three bedroom apr. 662 € 6.07 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 499 € 7.00 €/кв.м
Obelya 2
One bedroom apr. 250 € 5.56 €/кв.м
Two bedroom apr. 420 € 5.68 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 335 € 5.63 €/кв.м
Obelya
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 450 € 6.92 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 450 € 6.92 €/кв.м
Obelya 1
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 445 € 5.93 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 445 € 5.93 €/кв.м
Ovcha kupel 1
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 420 € 5.83 €/кв.м
Three bedroom apr. 400 € 5.56 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 410 € 5.69 €/кв.м
Nadejda 3
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 490 € 7.00 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 490 € 7.00 €/кв.м
Nadejda 2
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 438 € 5.21 €/кв.м
Three bedroom apr. 425 € 7.08 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 432 € 5.99 €/кв.м
Nadejda 1
One bedroom apr.
Two bedroom apr.
Three bedroom apr. 490 € 5.98 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 490 € 5.98 €/кв.м
Musagenitsa
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 400 € 8.00 €/кв.м
Three bedroom apr. 740 € 5.74 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 570 € 6.37 €/кв.м
Moderno predgradie
One bedroom apr.
Two bedroom apr.
Three bedroom apr. 390 € 4.76 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 390 € 4.76 €/кв.м
Mladost 4
One bedroom apr. 400 € 10.00 €/кв.м
Two bedroom apr. 487 € 7.49 €/кв.м
Three bedroom apr. 771 € 8.20 €/кв.м
Four bedroom apr. 600 € 6.67 €/кв.м
Средно за региона 565 € 7.81 €/кв.м
Mladost 3
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 470 € 7.01 €/кв.м
Three bedroom apr. 533 € 7.20 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 502 € 7.11 €/кв.м
Mladost 2
One bedroom apr. 350 € 8.97 €/кв.м
Two bedroom apr. 388 € 7.46 €/кв.м
Three bedroom apr. 750 € 6.25 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 496 € 7.05 €/кв.м
Mladost 1A
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 567 € 7.99 €/кв.м
Three bedroom apr. 650 € 6.50 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 609 € 7.12 €/кв.м
Mladost 1
One bedroom apr. 250 € 16.67 €/кв.м
Two bedroom apr. 414 € 6.47 €/кв.м
Three bedroom apr. 739 € 7.62 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 468 € 7.97 €/кв.м
Manastirski Livadi
One bedroom apr. 500 € 10.87 €/кв.м
Two bedroom apr. 631 € 4.57 €/кв.м
Three bedroom apr. 936 € 8.67 €/кв.м
Four bedroom apr. 833 € 5.55 €/кв.м
Средно за региона 725 € 6.56 €/кв.м
Malinova Dolina
One bedroom apr. 400 € 11.43 €/кв.м
Two bedroom apr. 462 € 8.56 €/кв.м
Three bedroom apr. 700 € 9.21 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 521 € 9.47 €/кв.м
Lyulin 9
One bedroom apr. 295 € 7.38 €/кв.м
Two bedroom apr. 405 € 6.23 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 350 € 6.67 €/кв.м
Lyulin 8
One bedroom apr. 275 € 7.24 €/кв.м
Two bedroom apr.
Three bedroom apr. 412 € 6.34 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 344 € 6.67 €/кв.м
Lyulin 7
One bedroom apr.
Two bedroom apr.
Three bedroom apr. 375 € 5.28 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 375 € 5.28 €/кв.м
Lyulin 6
One bedroom apr. 400 € 10.81 €/кв.м
Two bedroom apr. 394 € 6.68 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 397 € 8.27 €/кв.м
Lyulin 5
One bedroom apr. 325 € 6.50 €/кв.м
Two bedroom apr. 275 € 5.50 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 300 € 6.00 €/кв.м
Lyulin 3
One bedroom apr. 300 € 6.00 €/кв.м
Two bedroom apr. 412 € 6.65 €/кв.м
Three bedroom apr. 475 € 4.75 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 396 € 5.60 €/кв.м
Lyulin 2
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 332 € 5.72 €/кв.м
Three bedroom apr. 460 € 4.79 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 396 € 5.14 €/кв.м
Lyulin 10
One bedroom apr. 325 € 6.50 €/кв.м
Two bedroom apr. 350 € 6.03 €/кв.м
Three bedroom apr. 445 € 5.06 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 373 € 5.71 €/кв.м
Lyulin 1
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 388 € 6.06 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 388 € 6.06 €/кв.м
Lyulin Centur
One bedroom apr. 250 € 6.58 €/кв.м
Two bedroom apr. 315 € 6.06 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 283 € 6.28 €/кв.м
Lozenets
One bedroom apr. 397 € 10.45 €/кв.м
Two bedroom apr. 602 € 6.14 €/кв.м
Three bedroom apr. 694 € 7.15 €/кв.м
Four bedroom apr. 1,547 € 10.18 €/кв.м
Средно за региона 810 € 8.42 €/кв.м
Levski
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 391 € 6.31 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 391 € 6.31 €/кв.м
Lagera
One bedroom apr. 550 € 12.22 €/кв.м
Two bedroom apr. 513 € 7.89 €/кв.м
Three bedroom apr. 783 € 7.83 €/кв.м
Four bedroom apr. 480 € 3.43 €/кв.м
Средно за региона 582 € 6.65 €/кв.м
Krasno Selo
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 362 € 6.70 €/кв.м
Three bedroom apr. 495 € 5.63 €/кв.м
Four bedroom apr. 750 € 6.25 €/кв.м
Средно за региона 536 € 6.13 €/кв.м
Krasna Polyana
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 350 € 5.30 €/кв.м
Three bedroom apr. 375 € 4.41 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 363 € 4.80 €/кв.м
Knyajevo
One bedroom apr.
Two bedroom apr.
Three bedroom apr. 600 € 6.67 €/кв.м
Four bedroom apr. 800 € 3.05 €/кв.м
Средно за региона 700 € 3.98 €/кв.м
Iztok
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 564 € 8.06 €/кв.м
Three bedroom apr. 1,129 € 10.96 €/кв.м
Four bedroom apr. 1,700 € 12.14 €/кв.м
Средно за региона 1,131 € 10.84 €/кв.м
Izgrev
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 481 € 7.40 €/кв.м
Three bedroom apr. 836 € 7.81 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 659 € 7.66 €/кв.м
Ivan Vazov
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 447 € 6.04 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr. 1,400 € 9.66 €/кв.м
Средно за региона 924 € 8.43 €/кв.м
Hladilnika
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 415 € 2.31 €/кв.м
Three bedroom apr. 675 € 6.68 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 545 € 3.88 €/кв.м
Hipodruma
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 470 € 8.10 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 470 € 8.10 €/кв.м
Hadji Dimitar
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 359 € 6.08 €/кв.м
Three bedroom apr. 488 € 5.03 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 424 € 5.43 €/кв.м
Gotse Delchev
One bedroom apr. 275 € 9.17 €/кв.м
Two bedroom apr. 561 € 8.13 €/кв.м
Three bedroom apr. 825 € 7.50 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 554 € 7.95 €/кв.м
Gorublyane
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 667 € 9.81 €/кв.м
Three bedroom apr. 831 € 8.75 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 749 € 9.19 €/кв.м
Gorna Banya
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 362 € 5.17 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 362 € 5.17 €/кв.м
Geo Milev
One bedroom apr. 499 € 10.40 €/кв.м
Two bedroom apr. 558 € 7.64 €/кв.м
Three bedroom apr. 700 € 6.42 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 586 € 7.64 €/кв.м
Drujba 2
One bedroom apr. 300 € 7.69 €/кв.м
Two bedroom apr. 462 € 6.90 €/кв.м
Three bedroom apr. 415 € 5.06 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 392 € 6.26 €/кв.м
Drujba 1
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 385 € 5.92 €/кв.м
Three bedroom apr. 900 € 8.57 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 643 € 7.56 €/кв.м
Dragalevtsi
One bedroom apr. 510 € 8.23 €/кв.м
Two bedroom apr. 580 € 7.07 €/кв.м
Three bedroom apr. 853 € 7.62 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 648 € 7.59 €/кв.м
Dianabad
One bedroom apr. 300 € 7.89 €/кв.м
Two bedroom apr. 558 € 7.86 €/кв.м
Three bedroom apr. 737 € 7.09 €/кв.м
Four bedroom apr. 825 € 6.88 €/кв.м
Средно за региона 605 € 7.27 €/кв.м
Darvenitsa
One bedroom apr. 325 € 8.55 €/кв.м
Two bedroom apr. 415 € 7.03 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 370 € 7.63 €/кв.м
Boyana
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 610 € 6.70 €/кв.м
Three bedroom apr. 728 € 4.85 €/кв.м
Four bedroom apr. 1,083 € 5.76 €/кв.м
Средно за региона 807 € 5.64 €/кв.м
Borovo
One bedroom apr. 300 € 6.00 €/кв.м
Two bedroom apr. 455 € 7.22 €/кв.м
Three bedroom apr. 744 € 8.18 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 500 € 7.35 €/кв.м
Beli brezi
One bedroom apr. 300 € 7.50 €/кв.м
Two bedroom apr. 525 € 7.72 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr. 900 € 2.57 €/кв.м
Средно за региона 575 € 3.77 €/кв.м
Banishora
One bedroom apr. 300 € 7.14 €/кв.м
Two bedroom apr. 7,298 € 135.15 €/кв.м
Three bedroom apr. 510 € 5.05 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 2,703 € 41.16 €/кв.м
Bakston
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 512 € 9.14 €/кв.м
Three bedroom apr. 542 € 5.65 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 527 € 6.93 €/кв.м
Center
One bedroom apr. 372 € 6.76 €/кв.м
Two bedroom apr. 570 € 9.19 €/кв.м
Three bedroom apr. 834 € 8.26 €/кв.м
Four bedroom apr. 972 € 7.71 €/кв.м
Средно за региона 687 € 7.99 €/кв.м
Tolstoy
One bedroom apr. 325 € 5.91 €/кв.м
Two bedroom apr. 325 € 5.24 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 325 € 5.56 €/кв.м
Vrabnitsa 2
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 380 € 5.94 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 380 € 5.94 €/кв.м
Vrabnitsa 1
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 325 € 6.50 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 325 € 6.50 €/кв.м
Svoboda
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 300 € 4.62 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 300 € 4.62 €/кв.м
Triugulnika
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 417 € 7.72 €/кв.м
Three bedroom apr. 750 € 7.50 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 584 € 7.58 €/кв.м
Karpuzica
One bedroom apr. 325 € 9.29 €/кв.м
Two bedroom apr. 420 € 6.00 €/кв.м
Three bedroom apr. 500 € 7.46 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 415 € 7.24 €/кв.м
Krustova vada
One bedroom apr. 375 € 7.21 €/кв.м
Two bedroom apr. 606 € 9.32 €/кв.м
Three bedroom apr. 975 € 9.29 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 652 € 8.81 €/кв.м
Vitosha
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 537 € 7.78 €/кв.м
Three bedroom apr. 854 € 7.12 €/кв.м
Four bedroom apr. 650 € 5.91 €/кв.м
Средно за региона 680 € 6.83 €/кв.м
Fondovi zhilisha
One bedroom apr. 300 € 7.14 €/кв.м
Two bedroom apr. 350 € 7.61 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 325 € 7.39 €/кв.м
Ilinden
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 428 € 6.69 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 428 € 6.69 €/кв.м
Gevgelijski
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 400 € 6.25 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 400 € 6.25 €/кв.м
Krasna Polyana 2
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 500 € 8.33 €/кв.м
Three bedroom apr. 500 € 5.38 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 500 € 6.54 €/кв.м
Krasna Polyana 3
One bedroom apr. 300 € 6.38 €/кв.м
Two bedroom apr. 433 € 6.19 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 367 € 6.26 €/кв.м
Razsadnika
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 375 € 7.35 €/кв.м
Three bedroom apr. 600 € 7.23 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 488 € 7.28 €/кв.м
Serdika
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 350 € 5.83 €/кв.м
Three bedroom apr. 425 € 5.12 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 388 € 5.42 €/кв.м
Orlandovci
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 438 € 5.48 €/кв.м
Three bedroom apr. 492 € 5.86 €/кв.м
Four bedroom apr. 525 € 5.25 €/кв.м
Средно за региона 485 € 5.51 €/кв.м
Oborishe
One bedroom apr. 400 € 8.33 €/кв.м
Two bedroom apr. 560 € 7.78 €/кв.м
Three bedroom apr. 791 € 7.61 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 584 € 7.82 €/кв.м
Doktorski pametnik
One bedroom apr. 350 € 10.00 €/кв.м
Two bedroom apr.
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 350 € 10.00 €/кв.м
Vrazhdebna
One bedroom apr. 250 € 7.14 €/кв.м
Two bedroom apr.
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 250 € 7.14 €/кв.м
Levski V
One bedroom apr.
Two bedroom apr.
Three bedroom apr. 400 € 4.17 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 400 € 4.17 €/кв.м
Levski G
One bedroom apr. 325 € 6.50 €/кв.м
Two bedroom apr. 14,548 € 238.49 €/кв.м
Three bedroom apr. 465 € 4.95 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 5,113 € 74.82 €/кв.м
Bistrica
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 325 € 4.33 €/кв.м
Three bedroom apr.
Four bedroom apr.
Средно за региона 325 € 4.33 €/кв.м
Мedical аcademy
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 462 € 9.24 €/кв.м
Three bedroom apr. 680 € 7.16 €/кв.м
Four bedroom apr. 800 € 4.00 €/кв.м
Средно за региона 647 € 5.63 €/кв.м
Bankya
One bedroom apr.
Two bedroom apr.
Three bedroom apr. 1,500 € 6.82 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 1,500 € 6.82 €/кв.м
Near Sofia
One bedroom apr.
Two bedroom apr. 650 € 9.29 €/кв.м
Three bedroom apr. 499 € 4.66 €/кв.м
Four bedroom apr.
Средно за региона 575 € 6.49 €/кв.м