Регион Едностаен Двустаен Тристаен Четристаен Средно за региона
Зона Б-5
Едностаен
Двустаен 361 € 5.55 €/кв.м
Тристаен 800 € 8.42 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 580.5 € 7.26 €/кв.м
Зона Б-19
Едностаен
Двустаен 405 € 6.23 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 405 € 6.23 €/кв.м
Зона Б-18
Едностаен
Двустаен 342 € 4.89 €/кв.м
Тристаен 500 € 4.42 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 421 € 4.6 €/кв.м
Западен парк
Едностаен
Двустаен 267 € 4.85 €/кв.м
Тристаен 425 € 4.25 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 346 € 4.46 €/кв.м
Захарна Фабрика
Едностаен 275 € 5.5 €/кв.м
Двустаен
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 275 € 5.5 €/кв.м
Яворов
Едностаен
Двустаен 385 € 7 €/кв.м
Тристаен 485 € 4.75 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 435 € 5.54 €/кв.м
Света Троица
Едностаен
Двустаен 348 € 5.12 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 348 € 5.12 €/кв.м
Сухата река
Едностаен 300 € 6 €/кв.м
Двустаен 325 € 4.92 €/кв.м
Тристаен
Четристаен 500 € 4.27 €/кв.м
Средно за региона 375 € 4.83 €/кв.м
Студентски град
Едностаен 277 € 6.6 €/кв.м
Двустаен 385 € 6.02 €/кв.м
Тристаен 528 € 5.44 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 396.67 € 5.86 €/кв.м
Стрелбище
Едностаен
Двустаен 435 € 7.37 €/кв.м
Тристаен 825 € 7.43 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 630 € 7.41 €/кв.м
Слатина
Едностаен
Двустаен 328 € 5.75 €/кв.м
Тристаен 442 € 4.42 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 385 € 4.9 €/кв.м
Симеоново
Едностаен 295 € 5.9 €/кв.м
Двустаен 354 € 5.13 €/кв.м
Тристаен 350 € 8.75 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 333 € 6.28 €/кв.м
Редута
Едностаен
Двустаен 331 € 4.47 €/кв.м
Тристаен 412 € 4.38 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 371.5 € 4.42 €/кв.м
Полигона
Едностаен
Двустаен 408 € 7.56 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 408 € 7.56 €/кв.м
Подуяне
Едностаен
Двустаен 300 € 6.38 €/кв.м
Тристаен 500 € 5.32 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 400 € 5.67 €/кв.м
Павлово
Едностаен 200 € 7.41 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 550 € 4.58 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 375 € 5.1 €/кв.м
Овча купел 2
Едностаен
Двустаен 362 € 6.83 €/кв.м
Тристаен 225 € 2.65 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 293.5 € 4.25 €/кв.м
Овча купел
Едностаен 325 € 9.29 €/кв.м
Двустаен 335 € 5.23 €/кв.м
Тристаен 325 € 3.32 €/кв.м
Четристаен 750 € 5 €/кв.м
Средно за региона 433.75 € 5 €/кв.м
Обеля 2
Едностаен 225 € 4.5 €/кв.м
Двустаен
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 225 € 4.5 €/кв.м
Обеля
Едностаен
Двустаен 300 € 4.62 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 300 € 4.62 €/кв.м
Овча купел 1
Едностаен 280 € 5.6 €/кв.м
Двустаен 328 € 5.56 €/кв.м
Тристаен 383 € 4.21 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 330.33 € 4.96 €/кв.м
Надежда 4
Едностаен
Двустаен 280 € 4.67 €/кв.м
Тристаен 750 € 5 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 515 € 4.9 €/кв.м
Надежда 2
Едностаен
Двустаен 317 € 5.03 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 317 € 5.03 €/кв.м
Надежда 1
Едностаен
Двустаен 325 € 4.45 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 325 € 4.45 €/кв.м
Мусагеница
Едностаен
Двустаен 366 € 5.3 €/кв.м
Тристаен 555 € 5.29 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 460.5 € 5.29 €/кв.м
Модерно предградие
Едностаен
Двустаен 400 € 2.35 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 400 € 2.35 €/кв.м
Младост 4
Едностаен 272 € 6.33 €/кв.м
Двустаен 361 € 5.23 €/кв.м
Тристаен 410 € 4.32 €/кв.м
Четристаен 2700 € 9.82 €/кв.м
Средно за региона 935.75 € 7.77 €/кв.м
Младост 3
Едностаен 304 € 7.6 €/кв.м
Двустаен 373 € 5.83 €/кв.м
Тристаен 458 € 5.65 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 378.33 € 6.14 €/кв.м
Младост 2
Едностаен 292 € 7.89 €/кв.м
Двустаен 387 € 6.24 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 339.5 € 6.86 €/кв.м
Младост 1A
Едностаен
Двустаен
Тристаен 488 € 5.42 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 488 € 5.42 €/кв.м
Младост 1
Едностаен 275 € 6.25 €/кв.м
Двустаен 444 € 6.73 €/кв.м
Тристаен 522 € 5.44 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 413.67 € 6.02 €/кв.м
Манастирски ливади
Едностаен 263 € 7.74 €/кв.м
Двустаен 454 € 6.68 €/кв.м
Тристаен 539 € 5.5 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 418.67 € 6.28 €/кв.м
Малинова Долина
Едностаен 300 € 11.54 €/кв.м
Двустаен 44138 € 658.78 €/кв.м
Тристаен 600 € 9.09 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 15012.67 € 283.26 €/кв.м
Люлин 9
Едностаен 200 € 4.17 €/кв.м
Двустаен 248 € 5.06 €/кв.м
Тристаен 300 € 4.41 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 249.33 € 4.53 €/кв.м
Люлин 8
Едностаен
Двустаен 282 € 5.88 €/кв.м
Тристаен 350 € 4.86 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 316 € 5.27 €/кв.м
Люлин 7
Едностаен
Двустаен 325 € 5 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 325 € 5 €/кв.м
Люлин 6
Едностаен
Двустаен
Тристаен 300 € 3.57 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 300 € 3.57 €/кв.м
Люлин 5
Едностаен 220 € 5 €/кв.м
Двустаен 250 € 5 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 235 € 5 €/кв.м
Люлин 4
Едностаен 200 € 5 €/кв.м
Двустаен 270 € 3.6 €/кв.м
Тристаен 340 € 4.86 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 270 € 4.38 €/кв.м
Люлин 3
Едностаен
Двустаен 50 € 0.56 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 50 € 0.56 €/кв.м
Люлин 2
Едностаен
Двустаен 310 € 4.13 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 310 € 4.13 €/кв.м
Люлин 10
Едностаен 315 € 7.68 €/кв.м
Двустаен 337 € 6.74 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 326 € 7.16 €/кв.м
Люлин 1
Едностаен
Двустаен 275 € 4.23 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 275 € 4.23 €/кв.м
Лозенец
Едностаен 365 € 8.69 €/кв.м
Двустаен 471 € 7.14 €/кв.м
Тристаен 825 € 6.5 €/кв.м
Четристаен 1500 € 8.43 €/кв.м
Средно за региона 790.25 € 7.65 €/кв.м
Левски
Едностаен
Двустаен 365 € 5 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 365 € 5 €/кв.м
Лагера
Едностаен
Двустаен 437 € 6.15 €/кв.м
Тристаен 750 € 7.5 €/кв.м
Четристаен 700 € 3.89 €/кв.м
Средно за региона 629 € 5.38 €/кв.м
Красно село
Едностаен
Двустаен 367 € 5.48 €/кв.м
Тристаен 375 € 6.15 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 371 € 5.8 €/кв.м
Красна поляна
Едностаен 235 € 4.9 €/кв.м
Двустаен 295 € 7.76 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 265 € 6.16 €/кв.м
Изток
Едностаен
Двустаен 474 € 7.65 €/кв.м
Тристаен 550 € 6.32 €/кв.м
Четристаен 1200 € 5 €/кв.м
Средно за региона 741.33 € 5.72 €/кв.м
Изгрев
Едностаен 250 € 7.35 €/кв.м
Двустаен 600 € 8.82 €/кв.м
Тристаен 840 € 6.41 €/кв.м
Четристаен 2000 € 8.51 €/кв.м
Средно за региона 922.5 € 7.88 €/кв.м
Иван Вазов
Едностаен
Двустаен 418 € 5.57 €/кв.м
Тристаен
Четристаен 1400 € 9.03 €/кв.м
Средно за региона 909 € 7.9 €/кв.м
Хладилника
Едностаен 300 € 5 €/кв.м
Двустаен 500 € 6.02 €/кв.м
Тристаен 538 € 5.66 €/кв.м
Четристаен 750 € 5 €/кв.м
Средно за региона 522 € 5.38 €/кв.м
Хиподрума
Едностаен
Двустаен 388 € 5.46 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 388 € 5.46 €/кв.м
Хаджи Димитър
Едностаен
Двустаен 323 € 5.67 €/кв.м
Тристаен 425 € 5.06 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 374 € 5.3 €/кв.м
Гоце Делчев
Едностаен 290 € 6.3 €/кв.м
Двустаен 560 € 6.67 €/кв.м
Тристаен 850 € 9.14 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 566.67 € 7.62 €/кв.м
Горубляне
Едностаен
Двустаен 625 € 5.68 €/кв.м
Тристаен 525 € 6.56 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 575 € 6.05 €/кв.м
Горна баня
Едностаен
Двустаен 312 € 4.59 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 312 € 4.59 €/кв.м
Гео Милев
Едностаен
Двустаен 424 € 5.73 €/кв.м
Тристаен 600 € 6 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 512 € 5.89 €/кв.м
Дружба 2
Едностаен 250 € 7.58 €/кв.м
Двустаен 306 € 4.94 €/кв.м
Тристаен 375 € 5.28 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 310.33 € 5.61 €/кв.м
Дружба 1
Едностаен
Двустаен 319 € 4.76 €/кв.м
Тристаен 462 € 5.25 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 390.5 € 5.04 €/кв.м
Драгалевци
Едностаен
Двустаен 350 € 5.3 €/кв.м
Тристаен 679 € 7.07 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 514.5 € 6.35 €/кв.м
Дианабад
Едностаен 267 € 5.8 €/кв.м
Двустаен 456 € 7.86 €/кв.м
Тристаен 620 € 5.74 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 447.67 € 6.33 €/кв.м
Дървеница
Едностаен
Двустаен 305 € 4.92 €/кв.м
Тристаен 500 € 4.85 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 402.5 € 4.88 €/кв.м
Бояна
Едностаен
Двустаен 440 € 6.03 €/кв.м
Тристаен 803 € 5.43 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 621.5 € 5.62 €/кв.м
Борово
Едностаен
Двустаен 425 € 5.12 €/кв.м
Тристаен 503 € 5.24 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 464 € 5.18 €/кв.м
Бели брези
Едностаен 200 € 6.67 €/кв.м
Двустаен 379 € 5.66 €/кв.м
Тристаен 375 € 3.68 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 318 € 4.79 €/кв.м
Банишора
Едностаен 275 € 6.4 €/кв.м
Двустаен 376 € 6.16 €/кв.м
Тристаен 526 € 5.72 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 392.33 € 6.01 €/кв.м
Бъкстон
Едностаен
Двустаен 401 € 6.17 €/кв.м
Тристаен 493 € 4.88 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 447 € 5.39 €/кв.м
Център
Едностаен 467 € 14.59 €/кв.м
Двустаен 5784 € 70.54 €/кв.м
Тристаен 692 € 7.21 €/кв.м
Четристаен 828 € 6.27 €/кв.м
Средно за региона 1942.75 € 22.72 €/кв.м
Център - Пл. Македония
Едностаен 272 € 8 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 597 € 6.63 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 434.5 € 7.01 €/кв.м
Толстой
Едностаен
Двустаен
Тристаен 350 € 3.89 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 350 € 3.89 €/кв.м
Толстой
Едностаен
Двустаен 288 € 4 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 288 € 4 €/кв.м
Връбница 2
Едностаен
Двустаен 260 € 4.13 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 260 € 4.13 €/кв.м
Връбница 1
Едностаен
Двустаен 358 € 6.28 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 358 € 6.28 €/кв.м
Триъгълника
Едностаен 300 € 6.67 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 350 € 5 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 325 € 5.65 €/кв.м
Кръстова вада
Едностаен 238 € 4.58 €/кв.м
Двустаен 484 € 7.93 €/кв.м
Тристаен 917 € 10.08 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 546.33 € 8.03 €/кв.м
Витоша
Едностаен 275 € 7.86 €/кв.м
Двустаен 374 € 6.03 €/кв.м
Тристаен 545 € 6.34 €/кв.м
Четристаен 850 € 5 €/кв.м
Средно за региона 511 € 5.79 €/кв.м
Фондови жилища
Едностаен
Двустаен
Тристаен 350 € 5 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 350 € 5 €/кв.м
Илинден
Едностаен
Двустаен 350 € 5.15 €/кв.м
Тристаен 400 € 4.55 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 375 € 4.81 €/кв.м
Красна поляна 2
Едностаен 258 € 5.61 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 368 € 4.04 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 313 € 4.57 €/кв.м
Красна поляна 3
Едностаен
Двустаен 324 € 5.4 €/кв.м
Тристаен 550 € 4.58 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 437 € 4.86 €/кв.м
Разсадника
Едностаен
Двустаен 375 € 6.05 €/кв.м
Тристаен 350 € 3.98 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 362.5 € 4.83 €/кв.м
Сердика
Едностаен
Двустаен 333 € 5.55 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 333 € 5.55 €/кв.м
Оборище
Едностаен 260 € 5.91 €/кв.м
Двустаен 506 € 7.91 €/кв.м
Тристаен 550 € 5.61 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 438.67 € 6.39 €/кв.м
Докторски паметник
Едностаен
Двустаен 550 € 8.46 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 550 € 8.46 €/кв.м
Враждебна
Едностаен
Двустаен 250 € 5.56 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 250 € 5.56 €/кв.м
Левски В
Едностаен
Двустаен
Тристаен 350 € 4.67 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 350 € 4.67 €/кв.м
Левски Г
Едностаен 400 € 5.71 €/кв.м
Двустаен 350 € 6.03 €/кв.м
Тристаен 347 € 3.77 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 365.67 € 4.99 €/кв.м
ПЗ Хладилника
Едностаен
Двустаен
Тристаен 425 € 5 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 425 € 5 €/кв.м
Медицинска академия
Едностаен
Двустаен 425 € 5.9 €/кв.м
Тристаен 625 € 6.87 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 525 € 6.44 €/кв.м