Локация Едностаен Двустаен Тристаен Четристаен Средно за региона
Зона Б-5
Едностаен 210 € 4.2 €/кв.м
Двустаен 344 € 5.93 €/кв.м
Тристаен 500 € 6.58 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 351.33 € 5.73 €/кв.м
Зона Б-19
Едностаен
Двустаен 375 € 5.77 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 375 € 5.77 €/кв.м
Зона Б-18
Едностаен
Двустаен 250 € 4.17 €/кв.м
Тристаен 475 € 4.17 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 362.5 € 4.17 €/кв.м
Западен парк
Едностаен 200 € 4.44 €/кв.м
Двустаен 332 € 6.04 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 266 € 5.32 €/кв.м
Яворов
Едностаен 275 € 7.43 €/кв.м
Двустаен 350 € 4.38 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 312.5 € 5.34 €/кв.м
Света Троица
Едностаен 238 € 4.49 €/кв.м
Двустаен 330 € 4.71 €/кв.м
Тристаен 350 € 4.55 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 306 € 4.59 €/кв.м
Сухата река
Едностаен
Двустаен 325 € 5 €/кв.м
Тристаен 475 € 5.52 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 400 € 5.3 €/кв.м
Студентски град
Едностаен 276 € 7.26 €/кв.м
Двустаен 362 € 6.03 €/кв.м
Тристаен 515 € 5.72 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 384.33 € 6.13 €/кв.м
Стрелбище
Едностаен
Двустаен 287 € 5.74 €/кв.м
Тристаен 600 € 5.17 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 443.5 € 5.34 €/кв.м
Слатина
Едностаен 190 € 9.5 €/кв.м
Двустаен 275 € 4.23 €/кв.м
Тристаен 325 € 3.82 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 263.33 € 4.65 €/кв.м
Симеоново
Едностаен
Двустаен 405 € 5.63 €/кв.м
Тристаен 535 € 5.25 €/кв.м
Четристаен 1000 € 5.41 €/кв.м
Средно за региона 646.67 € 5.4 €/кв.м
Редута
Едностаен
Двустаен 342 € 6.11 €/кв.м
Тристаен 525 € 4.57 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 433.5 € 5.07 €/кв.м
Полигона
Едностаен
Двустаен 350 € 5.47 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 350 € 5.47 €/кв.м
Подуяне
Едностаен
Двустаен 325 € 6.91 €/кв.м
Тристаен 500 € 5.32 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 412.5 € 5.85 €/кв.м
Павлово
Едностаен
Двустаен
Тристаен 458 € 4.24 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 458 € 4.24 €/кв.м
Овча купел 2
Едностаен
Двустаен 400 € 6.06 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 400 € 6.06 €/кв.м
Овча купел
Едностаен
Двустаен 300 € 4.05 €/кв.м
Тристаен 350 € 4.38 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 325 € 4.22 €/кв.м
Обеля 2
Едностаен
Двустаен
Тристаен 325 € 3.96 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 325 € 3.96 €/кв.м
Обеля
Едностаен
Двустаен 300 € 5 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 300 € 5 €/кв.м
Надежда 4
Едностаен 240 € 4 €/кв.м
Двустаен
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 240 € 4 €/кв.м
Надежда 3
Едностаен
Двустаен 350 € 6.73 €/кв.м
Тристаен 425 € 6.07 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 387.5 € 6.35 €/кв.м
Надежда 2
Едностаен
Двустаен 312 € 5.2 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 312 € 5.2 €/кв.м
Надежда 1
Едностаен
Двустаен 340 € 4.72 €/кв.м
Тристаен 275 € 4.04 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 307.5 € 4.39 €/кв.м
Мусагеница
Едностаен 225 € 6.25 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 470 € 4.2 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 347.5 € 4.7 €/кв.м
Младост 4
Едностаен 266 € 6.19 €/кв.м
Двустаен 375 € 5.77 €/кв.м
Тристаен
Четристаен 2800 € 10.18 €/кв.м
Средно за региона 1147 € 8.98 €/кв.м
Младост 3
Едностаен 275 € 6.11 €/кв.м
Двустаен 410 € 6.72 €/кв.м
Тристаен 700 € 6.86 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 461.67 € 6.66 €/кв.м
Младост 2
Едностаен
Двустаен 556 € 7.04 €/кв.м
Тристаен 458 € 5.87 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 507 € 6.46 €/кв.м
Младост 1A
Едностаен
Двустаен
Тристаен 470 € 6.27 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 470 € 6.27 €/кв.м
Младост 1
Едностаен 300 € 6.38 €/кв.м
Двустаен 350 € 5 €/кв.м
Тристаен 600 € 6.06 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 416.67 € 5.79 €/кв.м
Манастирски ливади
Едностаен 335 € 10.47 €/кв.м
Двустаен 431 € 6.53 €/кв.м
Тристаен 450 € 5.11 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 405.33 € 6.54 €/кв.м
Малинова Долина
Едностаен
Двустаен 87900 € 1273.91 €/кв.м
Тристаен 433 € 5.22 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 44166.5 € 581.14 €/кв.м
Люлин 9
Едностаен
Двустаен 275 € 5.09 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 275 € 5.09 €/кв.м
Люлин 8
Едностаен
Двустаен 200 € 4.65 €/кв.м
Тристаен 340 € 4.86 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 270 € 4.78 €/кв.м
Люлин 6
Едностаен
Двустаен 275 € 3.93 €/кв.м
Тристаен 300 € 4.29 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 287.5 € 4.11 €/кв.м
Люлин 5
Едностаен 200 € 4.08 €/кв.м
Двустаен
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 200 € 4.08 €/кв.м
Люлин 4
Едностаен 200 € 5 €/кв.м
Двустаен 270 € 3.6 €/кв.м
Тристаен 320 € 4.71 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 263.33 € 4.32 €/кв.м
Люлин 3
Едностаен
Двустаен 375 € 5.14 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 375 € 5.14 €/кв.м
Люлин 2
Едностаен
Двустаен
Тристаен 430 € 4.48 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 430 € 4.48 €/кв.м
Люлин 10
Едностаен
Двустаен
Тристаен 400 € 5 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 400 € 5 €/кв.м
Лозенец
Едностаен 250 € 5.95 €/кв.м
Двустаен 490 € 7.21 €/кв.м
Тристаен 524 € 5.24 €/кв.м
Четристаен 1180 € 7.76 €/кв.м
Средно за региона 611 € 6.75 €/кв.м
Левски
Едностаен
Двустаен 300 € 6.67 €/кв.м
Тристаен 400 € 4.44 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 350 € 5.19 €/кв.м
Лагера
Едностаен
Двустаен 360 € 5.22 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 360 € 5.22 €/кв.м
Красно село
Едностаен 225 € 7.5 €/кв.м
Двустаен 394 € 6.25 €/кв.м
Тристаен 510 € 5.93 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 376.33 € 6.31 €/кв.м
Красна поляна
Едностаен
Двустаен 365 € 5.89 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 365 € 5.89 €/кв.м
Княжево
Едностаен
Двустаен 275 € 4.58 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 275 € 4.58 €/кв.м
Изток
Едностаен
Двустаен 470 € 6.71 €/кв.м
Тристаен 977 € 9.87 €/кв.м
Четристаен 108000 € 617.14 €/кв.м
Средно за региона 36482.33 € 318.16 €/кв.м
Изгрев
Едностаен
Двустаен
Тристаен 400 € 5.71 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 400 € 5.71 €/кв.м
Иван Вазов
Едностаен 260 € 7.43 €/кв.м
Двустаен 350 € 5.3 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 305 € 6.04 €/кв.м
Хладилника
Едностаен 250 € 7.14 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 657 € 4.98 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 453.5 € 5.43 €/кв.м
Хиподрума
Едностаен 300 € 5.66 €/кв.м
Двустаен 450 € 6 €/кв.м
Тристаен 470 € 5.95 €/кв.м
Четристаен 600 € 4.62 €/кв.м
Средно за региона 455 € 5.4 €/кв.м
Хаджи Димитър
Едностаен 288 € 5.54 €/кв.м
Двустаен 362 € 5.57 €/кв.м
Тристаен 375 € 3.91 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 341.67 € 4.81 €/кв.м
Гоце Делчев
Едностаен 430 € 6.06 €/кв.м
Двустаен 437 € 6.72 €/кв.м
Тристаен 450 € 9 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 439 € 7.08 €/кв.м
Горубляне
Едностаен
Двустаен 500 € 3.85 €/кв.м
Тристаен 350 € 4.38 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 425 € 4.05 €/кв.м
Горна баня
Едностаен
Двустаен 365 € 5.45 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 365 € 5.45 €/кв.м
Гео Милев
Едностаен
Двустаен 333 € 4.76 €/кв.м
Тристаен 550 € 5.45 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 441.5 € 5.16 €/кв.м
Дружба 2
Едностаен
Двустаен 375 € 5.6 €/кв.м
Тристаен 385 € 4.28 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 380 € 4.84 €/кв.м
Дружба 1
Едностаен 315 € 8.08 €/кв.м
Двустаен 332 € 5.11 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 323.5 € 6.22 €/кв.м
Драгалевци
Едностаен
Двустаен 504 € 6.63 €/кв.м
Тристаен 675 € 5.92 €/кв.м
Четристаен 1500 € 7.04 €/кв.м
Средно за региона 893 € 6.65 €/кв.м
Дианабад
Едностаен
Двустаен 410 € 6.31 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 410 € 6.31 €/кв.м
Дървеница
Едностаен 250 € 5.56 €/кв.м
Двустаен 312 € 5.67 €/кв.м
Тристаен 325 € 4.39 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 295.67 € 5.1 €/кв.м
Бояна
Едностаен
Двустаен 340 € 4.59 €/кв.м
Тристаен 917 € 7.71 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 628.5 € 6.51 €/кв.м
Борово
Едностаен
Двустаен 350 € 5.38 €/кв.м
Тристаен 458 € 5.65 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 404 € 5.53 €/кв.м
Бели брези
Едностаен
Двустаен 350 € 4.49 €/кв.м
Тристаен 398 € 4.15 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 374 € 4.3 €/кв.м
Банишора
Едностаен 275 € 5.5 €/кв.м
Двустаен 369 € 5.95 €/кв.м
Тристаен 375 € 6.25 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 339.67 € 5.92 €/кв.м
Бъкстон
Едностаен
Двустаен 318 € 5.48 €/кв.м
Тристаен 580 € 4.83 €/кв.м
Четристаен 1100 € 7.97 €/кв.м
Средно за региона 666 € 6.32 €/кв.м
Център
Едностаен 587 € 17.26 €/кв.м
Двустаен 425 € 7.2 €/кв.м
Тристаен 604 € 6.29 €/кв.м
Четристаен 908 € 6.35 €/кв.м
Средно за региона 631 € 7.6 €/кв.м
Център - Пл. Македония
Едностаен 272 € 8 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 597 € 6.63 €/кв.м
Четристаен 512 € 4.2 €/кв.м
Средно за региона 460.33 € 5.61 €/кв.м
Толстой
Едностаен
Двустаен 288 € 6 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 288 € 6 €/кв.м
Връбница 2
Едностаен
Двустаен 275 € 5.09 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 275 € 5.09 €/кв.м
Свобода
Едностаен
Двустаен 325 € 5 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 325 € 5 €/кв.м
Кръстова вада
Едностаен
Двустаен 20818 € 330.44 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 20818 € 330.44 €/кв.м
Витоша
Едностаен 275 € 7.86 €/кв.м
Двустаен 22825 € 321.48 €/кв.м
Тристаен 635 € 5.77 €/кв.м
Четристаен 840 € 5.75 €/кв.м
Средно за региона 6143.75 € 67.89 €/кв.м
Фондови жилища
Едностаен 250 € 7.14 €/кв.м
Двустаен
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 250 € 7.14 €/кв.м
Илинден
Едностаен
Двустаен 375 € 6.05 €/кв.м
Тристаен 400 € 4.55 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 387.5 € 5.17 €/кв.м
Красна поляна 2
Едностаен
Двустаен 280 € 5.09 €/кв.м
Тристаен 400 € 4.44 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 340 € 4.69 €/кв.м
Красна поляна 3
Едностаен
Двустаен 275 € 68.75 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 275 € 68.75 €/кв.м
Разсадника
Едностаен
Двустаен 288 € 5.54 €/кв.м
Тристаен 350 € 3.68 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 319 € 4.34 €/кв.м
Сердика
Едностаен
Двустаен 288 € 5.24 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 288 € 5.24 €/кв.м
Оборище
Едностаен 300 € 7.69 €/кв.м
Двустаен 400 € 5.71 €/кв.м
Тристаен 624 € 6.37 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 441.33 € 6.4 €/кв.м
Докторски паметник
Едностаен
Двустаен 450 € 5.92 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 450 € 5.92 €/кв.м
Враждебна
Едностаен
Двустаен 250 € 5.56 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 250 € 5.56 €/кв.м
Левски В
Едностаен
Двустаен 275 € 5.5 €/кв.м
Тристаен
Четристаен
Средно за региона 275 € 5.5 €/кв.м
Левски Г
Едностаен
Двустаен 328 € 6.43 €/кв.м
Тристаен 358 € 3.85 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 343 € 4.76 €/кв.м
ПЗ Хладилника
Едностаен
Двустаен 425 € 7.08 €/кв.м
Тристаен 425 € 5 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 425 € 5.86 €/кв.м
Медицинска академия
Едностаен 335 € 9.57 €/кв.м
Двустаен 425 € 6.85 €/кв.м
Тристаен 550 € 5 €/кв.м
Четристаен
Средно за региона 436.67 € 6.33 €/кв.м