Търсене
Регион Едностаен Двустаен Тристаен Четристаен Средно за региона
Зона Б-18
Едностаен
Двустаен
Тристаен
Четиристаен 259000 € 3011.63 €/кв.м
Средно за региона 259000 € 3011.63 €/кв.м
Западен парк
Едностаен
Двустаен 90200 € 1366.67 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 90200 € 1366.67 €/кв.м
Яворов
Едностаен
Двустаен
Тристаен 245000 € 2474.75 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 245000 € 2474.75 €/кв.м
Сухата река
Едностаен 68450 € 1955.71 €/кв.м
Двустаен 129560 € 1993.23 €/кв.м
Тристаен 189000 € 1890 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 129003.33 € 1935.05 €/кв.м
Студентски град
Едностаен 83000 € 1976.19 €/кв.м
Двустаен 129583 € 1751.12 €/кв.м
Тристаен 213750 € 2095.59 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 142111 € 1955.66 €/кв.м
Стрелбище
Едностаен
Двустаен 246333 € 2831.41 €/кв.м
Тристаен 112000 € 2434.78 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 179166.5 € 2694.23 €/кв.м
Слатина
Едностаен
Двустаен 94760 € 2153.64 €/кв.м
Тристаен 181500 € 1100 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 138130 € 1321.82 €/кв.м
Симеоново
Едностаен
Двустаен 132333 € 2134.4 €/кв.м
Тристаен 238875 € 1682.22 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 185604 € 1819.65 €/кв.м
Редута
Едностаен
Двустаен
Тристаен 255000 € 2771.74 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 255000 € 2771.74 €/кв.м
Полигона
Едностаен
Двустаен 64250 € 1259.8 €/кв.м
Тристаен 217585 € 1859.7 €/кв.м
Четиристаен 278571 € 1921.18 €/кв.м
Средно за региона 186802 € 1790.43 €/кв.м
Павлово
Едностаен
Двустаен
Тристаен 220000 € 2200 €/кв.м
Четиристаен 256000 € 1684.21 €/кв.м
Средно за региона 238000 € 1888.89 €/кв.м
Овча купел 2
Едностаен
Двустаен 79281 € 1132.59 €/кв.м
Тристаен 136488 € 1533.57 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 107884.5 € 1357.04 €/кв.м
Овча купел
Едностаен 76000 € 1652.17 €/кв.м
Двустаен 122812 € 1860.79 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 99406 € 1775.11 €/кв.м
Обеля 2
Едностаен 67000 € 1456.52 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 125000 € 1562.5 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 96000 € 1523.81 €/кв.м
Обеля
Едностаен
Двустаен
Тристаен 167000 € 1151.72 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 167000 € 1151.72 €/кв.м
Надежда 4
Едностаен
Двустаен 117500 € 1835.94 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 117500 € 1835.94 €/кв.м
Надежда 3
Едностаен
Двустаен
Тристаен 190000 € 1727.27 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 190000 € 1727.27 €/кв.м
Надежда 2
Едностаен
Двустаен 135050 € 1627.11 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен 236000 € 1966.67 €/кв.м
Средно за региона 185525 € 1827.83 €/кв.м
Надежда 1
Едностаен
Двустаен 93000 € 1409.09 €/кв.м
Тристаен 195700 € 1505.38 €/кв.м
Четиристаен 147500 € 1170.63 €/кв.м
Средно за региона 145400 € 1354.66 €/кв.м
Младост 4
Едностаен
Двустаен
Тристаен 180000 € 2045.45 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 180000 € 2045.45 €/кв.м
Младост 2
Едностаен
Двустаен
Тристаен 160000 € 1904.76 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 160000 € 1904.76 €/кв.м
Младост 1A
Едностаен
Двустаен 180000 € 2686.57 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 180000 € 2686.57 €/кв.м
Младост 1
Едностаен
Двустаен 130000 € 2031.25 €/кв.м
Тристаен 150000 € 1973.68 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 140000 € 2000 €/кв.м
Манастирски ливади
Едностаен 103500 € 2300 €/кв.м
Двустаен 167210 € 15.63 €/кв.м
Тристаен 246245 € 2104.66 €/кв.м
Четиристаен 232000 € 1288.89 €/кв.м
Средно за региона 187238.75 € 67.85 €/кв.м
Малинова Долина
Едностаен 62450 € 1452.33 €/кв.м
Двустаен 106231 € 1609.56 €/кв.м
Тристаен 160761 € 1246.21 €/кв.м
Четиристаен 236012 € 1255.38 €/кв.м
Средно за региона 141363.5 € 1327.36 €/кв.м
Люлин 9
Едностаен
Двустаен 150000 € 1973.68 €/кв.м
Тристаен 145000 € 1450 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 147500 € 1676.14 €/кв.м
Люлин 8
Едностаен
Двустаен
Тристаен 140000 € 1521.74 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 140000 € 1521.74 €/кв.м
Люлин 6
Едностаен 50000 € 1428.57 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 220000 € 2268.04 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 135000 € 2045.45 €/кв.м
Люлин 5
Едностаен 62000 € 1476.19 €/кв.м
Двустаен
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 62000 € 1476.19 €/кв.м
Люлин 4
Едностаен 82000 € 1708.33 €/кв.м
Двустаен 103720 € 1382.93 €/кв.м
Тристаен 170000 € 2236.84 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 118573.33 € 1787.54 €/кв.м
Люлин 2
Едностаен
Двустаен
Тристаен 140000 € 1458.33 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 140000 € 1458.33 €/кв.м
Люлин 10
Едностаен
Двустаен 94760 € 1414.33 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 94760 € 1414.33 €/кв.м
Люлин 1
Едностаен
Двустаен 84999 € 1603.75 €/кв.м
Тристаен 107000 € 1273.81 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 95999.5 € 1401.45 €/кв.м
Лозенец
Едностаен
Двустаен 222250 € 2778.13 €/кв.м
Тристаен 424000 € 3028.57 €/кв.м
Четиристаен 622500 € 4042.21 €/кв.м
Средно за региона 422916.67 € 3392.38 €/кв.м
Левски
Едностаен
Двустаен 77458 € 1210.28 €/кв.м
Тристаен 139500 € 1234.51 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 108479 € 1225.75 €/кв.м
Лагера
Едностаен
Двустаен 168825 € 2084.26 €/кв.м
Тристаен 143450 € 1668.02 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 156137.5 € 1869.91 €/кв.м
Красна поляна
Едностаен
Двустаен
Тристаен 164450 € 1628.22 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 164450 € 1628.22 €/кв.м
Изток
Едностаен
Двустаен
Тристаен 340000 € 3207.55 €/кв.м
Четиристаен 500000 € 3030.3 €/кв.м
Средно за региона 420000 € 3099.63 €/кв.м
Изгрев
Едностаен
Двустаен 154919 € 2278.22 €/кв.м
Тристаен 154791 € 1887.7 €/кв.м
Четиристаен 191994 € 1156.59 €/кв.м
Средно за региона 167234.67 € 1587.67 €/кв.м
Иван Вазов
Едностаен
Двустаен
Тристаен
Четиристаен 430000 € 2756.41 €/кв.м
Средно за региона 430000 € 2756.41 €/кв.м
Хладилника
Едностаен
Двустаен
Тристаен 307718 € 2461.74 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 307718 € 2461.74 €/кв.м
Хаджи Димитър
Едностаен 77750 € 1619.79 €/кв.м
Двустаен 118800 € 1885.71 €/кв.м
Тристаен 155667 € 1710.63 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 117405.67 € 1743.65 €/кв.м
Гоце Делчев
Едностаен
Двустаен
Тристаен 185000 € 2055.56 €/кв.м
Четиристаен 527275 € 2463.9 €/кв.м
Средно за региона 356137.5 € 2343.01 €/кв.м
Горубляне
Едностаен
Двустаен
Тристаен 355500 € 2962.5 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 355500 € 2962.5 €/кв.м
Горна баня
Едностаен
Двустаен 125000 € 1785.71 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен 372000 € 2188.24 €/кв.м
Средно за региона 248500 € 2070.83 €/кв.м
Гео Милев
Едностаен
Двустаен
Тристаен 292000 € 2085.71 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 292000 € 2085.71 €/кв.м
Дружба 2
Едностаен
Двустаен 142500 € 1875 €/кв.м
Тристаен 140000 € 1666.67 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 141250 € 1765.63 €/кв.м
Дружба 1
Едностаен 58000 € 1757.58 €/кв.м
Двустаен 110000 € 1718.75 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 84000 € 1731.96 €/кв.м
Драгалевци
Едностаен
Двустаен 55000 € 1122.45 €/кв.м
Тристаен 249748 € 2472.75 €/кв.м
Четиристаен 319600 € 1647.42 €/кв.м
Средно за региона 208116 € 1814.97 €/кв.м
Дианабад
Едностаен
Двустаен 127000 € 1763.89 €/кв.м
Тристаен 172000 € 1810.53 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 149500 € 1790.42 €/кв.м
Дървеница
Едностаен 115000 € 2674.42 €/кв.м
Двустаен 102498 € 1863.6 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 108749 € 2219.37 €/кв.м
Борово
Едностаен
Двустаен 233000 € 3025.97 €/кв.м
Тристаен 191956 € 1919.56 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 212478 € 2400.88 €/кв.м
Бели брези
Едностаен
Двустаен
Тристаен 250000 € 3012.05 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 250000 € 3012.05 €/кв.м
Банишора
Едностаен
Двустаен 89500 € 1543.1 €/кв.м
Тристаен 152000 € 1433.96 €/кв.м
Четиристаен 214000 € 1633.59 €/кв.м
Средно за региона 151833.33 € 1544.07 €/кв.м
Бъкстон
Едностаен
Двустаен 208000 € 2311.11 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 208000 € 2311.11 €/кв.м
Център
Едностаен 145000 € 2900 €/кв.м
Двустаен 210690 € 2736.23 €/кв.м
Тристаен 247960 € 2755.11 €/кв.м
Четиристаен 259000 € 3011.63 €/кв.м
Средно за региона 215662.5 € 2847.03 €/кв.м
Връбница 2
Едностаен
Двустаен 105900 € 1491.55 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 105900 € 1491.55 €/кв.м
Връбница 1
Едностаен
Двустаен 105000 € 1478.87 €/кв.м
Тристаен 157000 € 1618.56 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 131000 € 1559.52 €/кв.м
Свобода
Едностаен
Двустаен 105000 € 1567.16 €/кв.м
Тристаен 110000 € 1222.22 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 107500 € 1369.43 €/кв.м
Триъгълника
Едностаен
Двустаен 98000 € 1531.25 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 98000 € 1531.25 €/кв.м
Карпузица
Едностаен
Двустаен 185000 € 2434.21 €/кв.м
Тристаен 258000 € 2457.14 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 221500 € 2447.51 €/кв.м
Кръстова вада
Едностаен 88000 € 2256.41 €/кв.м
Двустаен 136978 € 1929.27 €/кв.м
Тристаен 257660 € 2094.8 €/кв.м
Четиристаен 423000 € 2214.66 €/кв.м
Средно за региона 226409.5 € 2135.94 €/кв.м
Витоша
Едностаен 61000 € 1244.9 €/кв.м
Двустаен 120875 € 1633.45 €/кв.м
Тристаен 176080 € 1726.27 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 119318.33 € 1590.91 €/кв.м
Фондови жилища
Едностаен
Двустаен 89000 € 1780 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 89000 € 1780 €/кв.м
Илинден
Едностаен 80000 € 1777.78 €/кв.м
Двустаен
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 80000 € 1777.78 €/кв.м
Красна поляна 2
Едностаен
Двустаен 103000 € 1373.33 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 103000 € 1373.33 €/кв.м
Разсадника
Едностаен
Двустаен 83500 € 1304.69 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 83500 € 1304.69 €/кв.м
Орландовци
Едностаен
Двустаен 80000 € 1333.33 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 80000 € 1333.33 €/кв.м
Оборище
Едностаен
Двустаен 330000 € 4125 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 330000 € 4125 €/кв.м
Докторски паметник
Едностаен
Двустаен
Тристаен 350000 € 4320.99 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 350000 € 4320.99 €/кв.м
Левски Г
Едностаен
Двустаен
Тристаен 210000 € 2258.06 €/кв.м
Четиристаен 159000 € 1870.59 €/кв.м
Средно за региона 184500 € 2073.03 €/кв.м
Медицинска академия
Едностаен
Двустаен 180000 € 2432.43 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 180000 € 2432.43 €/кв.м
Банкя
Едностаен
Двустаен 140000 € 1414.14 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 140000 € 1414.14 €/кв.м
Извън София
Едностаен
Двустаен 38500 € 611.11 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 38500 € 611.11 €/кв.м
Ботунец
Едностаен
Двустаен
Тристаен 75000 € 833.33 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 75000 € 833.33 €/кв.м