Регион Едностаен Двустаен Тристаен Четристаен Средно за региона
Зона Б-5
Едностаен
Двустаен 230,000 € 2,875.00 €/кв.м
Тристаен 218,000 € 1,847.46 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 224,000 € 2,262.63 €/кв.м
Зона Б-19
Едностаен
Двустаен 109,980 € 1,963.93 €/кв.м
Тристаен 199,999 € 1,587.29 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 154,990 € 1,703.18 €/кв.м
Зона Б-18
Едностаен
Двустаен
Тристаен
Четиристаен 219,000 € 2,546.51 €/кв.м
Средно за региона 219,000 € 2,546.51 €/кв.м
Западен парк
Едностаен 70,000 € 1,891.89 €/кв.м
Двустаен 100,000 € 1,694.92 €/кв.м
Тристаен 129,450 € 1,703.29 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 99,817 € 1,740.99 €/кв.м
Захарна Фабрика
Едностаен 70,000 € 1,750.00 €/кв.м
Двустаен 132,000 € 2,200.00 €/кв.м
Тристаен 126,000 € 1,852.94 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 109,333 € 1,952.38 €/кв.м
Яворов
Едностаен
Двустаен
Тристаен 245,000 € 2,474.75 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 245,000 € 2,474.75 €/кв.м
Света Троица
Едностаен 73,000 € 1,460.00 €/кв.м
Двустаен 109,000 € 1,786.89 €/кв.м
Тристаен 179,000 € 1,904.26 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 120,333 € 1,760.98 €/кв.м
Сухата река
Едностаен 71,425 € 1,879.61 €/кв.м
Двустаен 127,920 € 1,938.18 €/кв.м
Тристаен 158,650 € 1,823.56 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 119,332 € 1,874.32 €/кв.м
Студентски град
Едностаен 78,857 € 1,923.34 €/кв.м
Двустаен 119,812 € 1,788.24 €/кв.м
Тристаен 196,776 € 1,805.28 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 131,815 € 1,822.33 €/кв.м
Стрелбище
Едностаен
Двустаен 155,000 € 2,066.67 €/кв.м
Тристаен 204,000 € 2,582.28 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 179,500 € 2,331.17 €/кв.м
Слатина
Едностаен
Двустаен 127,900 € 2,062.90 €/кв.м
Тристаен 172,875 € 1,662.26 €/кв.м
Четиристаен 188,999 € 1,968.74 €/кв.м
Средно за региона 163,258 € 1,869.37 €/кв.м
Симеоново
Едностаен
Двустаен 146,935 € 2,295.86 €/кв.м
Тристаен 258,750 € 1,250.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 202,843 € 1,496.99 €/кв.м
Редута
Едностаен 80,633 € 2,371.56 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 232,080 € 2,148.89 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 156,357 € 2,202.20 €/кв.м
Полигона
Едностаен
Двустаен 110,506 € 1,841.77 €/кв.м
Тристаен 181,266 € 1,970.28 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 145,886 € 1,919.55 €/кв.м
Подуяне
Едностаен 76,694 € 1,917.35 €/кв.м
Двустаен
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 76,694 € 1,917.35 €/кв.м
Павлово
Едностаен
Двустаен 115,667 € 1,927.78 €/кв.м
Тристаен 207,500 € 2,184.21 €/кв.м
Четиристаен 256,000 € 1,684.21 €/кв.м
Средно за региона 193,056 € 1,886.54 €/кв.м
Овча купел 2
Едностаен 74,500 € 1,552.08 €/кв.м
Двустаен 90,140 € 1,306.38 €/кв.м
Тристаен 149,469 € 1,779.39 €/кв.м
Четиристаен 210,000 € 1,544.12 €/кв.м
Средно за региона 131,027 € 1,555.22 €/кв.м
Овча купел
Едностаен 89,838 € 1,727.65 €/кв.м
Двустаен 110,005 € 1,571.50 €/кв.м
Тристаен 169,636 € 1,804.64 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 123,160 € 1,710.55 €/кв.м
Обеля 2
Едностаен
Двустаен 99,850 € 1,783.04 €/кв.м
Тристаен 133,333 € 1,498.12 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 116,592 € 1,608.16 €/кв.м
Обеля 1
Едностаен
Двустаен
Тристаен 265,000 € 2,409.09 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 265,000 € 2,409.09 €/кв.м
Овча купел 1
Едностаен
Двустаен 82,500 € 1,964.29 €/кв.м
Тристаен 179,000 € 2,011.24 €/кв.м
Четиристаен 200,000 € 1,666.67 €/кв.м
Средно за региона 153,833 € 1,838.65 €/кв.м
Надежда 4
Едностаен
Двустаен 105,000 € 1,640.63 €/кв.м
Тристаен 108,000 € 1,661.54 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 106,500 € 1,651.16 €/кв.м
Надежда 3
Едностаен 78,000 € 1,857.14 €/кв.м
Двустаен 112,500 € 1,875.00 €/кв.м
Тристаен 170,000 € 1,888.89 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 120,167 € 1,877.60 €/кв.м
Надежда 2
Едностаен 89,456 € 1,597.43 €/кв.м
Двустаен 115,489 € 1,604.01 €/кв.м
Тристаен 127,789 € 1,617.58 €/кв.м
Четиристаен 211,982 € 1,669.15 €/кв.м
Средно за региона 136,179 € 1,630.89 €/кв.м
Надежда 1
Едностаен
Двустаен 102,543 € 1,738.02 €/кв.м
Тристаен 163,500 € 1,739.36 €/кв.м
Четиристаен 144,750 € 1,148.81 €/кв.м
Средно за региона 136,931 € 1,472.38 €/кв.м
Мусагеница
Едностаен 89,900 € 1,954.35 €/кв.м
Двустаен 159,900 € 3,198.00 €/кв.м
Тристаен 152,000 € 1,853.66 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 133,933 € 2,257.30 €/кв.м
Модерно предградие
Едностаен
Двустаен 97,100 € 1,244.87 €/кв.м
Тристаен 115,000 € 1,292.13 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 106,050 € 1,270.06 €/кв.м
Младост 4
Едностаен 94,000 € 2,000.00 €/кв.м
Двустаен 160,000 € 2,962.96 €/кв.м
Тристаен 255,571 € 2,388.51 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 169,857 € 2,449.86 €/кв.м
Младост 3
Едностаен
Двустаен 132,800 € 2,043.08 €/кв.м
Тристаен 178,250 € 1,937.50 €/кв.м
Четиристаен 250,000 € 2,941.18 €/кв.м
Средно за региона 187,017 € 2,318.39 €/кв.м
Младост 2
Едностаен 108,000 € 1,800.00 €/кв.м
Двустаен 144,000 € 2,215.38 €/кв.м
Тристаен 153,500 € 1,705.56 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 135,167 € 1,886.05 €/кв.м
Младост 1A
Едностаен
Двустаен 169,500 € 2,529.85 €/кв.м
Тристаен 171,000 € 1,879.12 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 170,250 € 2,155.06 €/кв.м
Младост 1
Едностаен 45,000 € 2,045.45 €/кв.м
Двустаен 133,000 € 2,111.11 €/кв.м
Тристаен 170,000 € 2,000.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 116,000 € 2,047.06 €/кв.м
Манастирски ливади
Едностаен
Двустаен 160,561 € 2,169.74 €/кв.м
Тристаен 260,062 € 2,203.92 €/кв.м
Четиристаен 306,000 € 1,821.43 €/кв.м
Средно за региона 242,208 € 2,018.40 €/кв.м
Малинова Долина
Едностаен 58,961 € 1,593.54 €/кв.м
Двустаен 102,510 € 1,553.18 €/кв.м
Тристаен 160,181 € 1,152.38 €/кв.м
Четиристаен 216,277 € 1,235.87 €/кв.м
Средно за региона 134,482 € 1,290.00 €/кв.м
Люлин 9
Едностаен
Двустаен 96,000 € 1,600.00 €/кв.м
Тристаен 197,000 € 1,931.37 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 146,500 € 1,808.64 €/кв.м
Люлин 8
Едностаен
Двустаен 127,500 € 1,875.00 €/кв.м
Тристаен 124,000 € 1,362.64 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 125,750 € 1,581.76 €/кв.м
Люлин 7
Едностаен
Двустаен 95,000 € 1,938.78 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен 235,000 € 2,061.40 €/кв.м
Средно за региона 165,000 € 2,024.54 €/кв.м
Люлин 6
Едностаен 48,000 € 1,500.00 €/кв.м
Двустаен 95,500 € 1,492.19 €/кв.м
Тристаен 220,000 € 2,268.04 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 121,167 € 1,883.42 €/кв.м
Люлин 5
Едностаен 66,200 € 1,614.63 €/кв.м
Двустаен 102,000 € 1,672.13 €/кв.м
Тристаен 147,000 € 1,386.79 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 105,067 € 1,515.38 €/кв.м
Люлин 4
Едностаен 60,000 € 1,764.71 €/кв.м
Двустаен 103,720 € 1,382.93 €/кв.м
Тристаен 151,967 € 1,923.63 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 105,229 € 1,679.19 €/кв.м
Люлин 3
Едностаен
Двустаен 110,933 € 1,499.09 €/кв.м
Тристаен 149,000 € 1,674.16 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 129,967 € 1,594.68 €/кв.м
Люлин 2
Едностаен
Двустаен 89,000 € 1,780.00 €/кв.м
Тристаен 156,250 € 1,562.50 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 122,625 € 1,635.00 €/кв.м
Люлин 10
Едностаен 45,000 € 2,142.86 €/кв.м
Двустаен 92,760 € 1,384.48 €/кв.м
Тристаен 159,967 € 1,523.50 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 99,242 € 1,542.63 €/кв.м
Люлин 1
Едностаен 43,750 € 1,250.00 €/кв.м
Двустаен 71,833 € 1,306.05 €/кв.м
Тристаен 122,000 € 1,648.65 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 79,194 € 1,448.68 €/кв.м
Лозенец
Едностаен
Двустаен 234,375 € 3,043.83 €/кв.м
Тристаен 317,150 € 2,909.63 €/кв.м
Четиристаен 602,500 € 3,912.34 €/кв.м
Средно за региона 384,675 € 3,394.19 €/кв.м
Левски
Едностаен
Двустаен 91,077 € 1,247.63 €/кв.м
Тристаен 139,500 € 1,234.51 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 115,289 € 1,239.66 €/кв.м
Лагера
Едностаен
Двустаен 168,825 € 2,110.31 €/кв.м
Тристаен 167,500 € 1,947.67 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 168,163 € 2,026.05 €/кв.м
Красно село
Едностаен
Двустаен
Тристаен 161,450 € 1,993.21 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 161,450 € 1,993.21 €/кв.м
Красна поляна
Едностаен
Двустаен
Тристаен 141,200 € 1,534.78 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 141,200 € 1,534.78 €/кв.м
Княжево
Едностаен
Двустаен 140,000 € 2,153.85 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 140,000 € 2,153.85 €/кв.м
Изток
Едностаен
Двустаен 185,667 € 2,901.05 €/кв.м
Тристаен 297,782 € 2,809.26 €/кв.м
Четиристаен 445,567 € 2,990.38 €/кв.м
Средно за региона 309,672 € 2,912.28 €/кв.м
Изгрев
Едностаен
Двустаен 178,511 € 2,625.16 €/кв.м
Тристаен 249,450 € 3,042.07 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 213,981 € 2,853.07 €/кв.м
Иван Вазов
Едностаен
Двустаен
Тристаен
Четиристаен 430,000 € 2,756.41 €/кв.м
Средно за региона 430,000 € 2,756.41 €/кв.м
Илиянци
Едностаен
Двустаен
Тристаен 170,000 € 2,000.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 170,000 € 2,000.00 €/кв.м
Хладилника
Едностаен
Двустаен
Тристаен 320,000 € 2,461.54 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 320,000 € 2,461.54 €/кв.м
Хиподрума
Едностаен
Двустаен 175,000 € 2,692.31 €/кв.м
Тристаен 225,000 € 1,956.52 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 200,000 € 2,222.22 €/кв.м
Хаджи Димитър
Едностаен 77,750 € 1,619.79 €/кв.м
Двустаен 119,233 € 1,863.02 €/кв.м
Тристаен 147,554 € 1,756.60 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 114,846 € 1,757.84 €/кв.м
Гоце Делчев
Едностаен
Двустаен 149,200 € 2,528.81 €/кв.м
Тристаен 185,250 € 2,503.38 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 167,225 € 2,514.66 €/кв.м
Горна баня
Едностаен
Двустаен 125,000 € 1,785.71 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен 344,500 € 2,026.47 €/кв.м
Средно за региона 234,750 € 1,956.25 €/кв.м
Гео Милев
Едностаен 130,000 € 2,363.64 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 353,500 € 2,561.59 €/кв.м
Четиристаен 260,000 € 1,768.71 €/кв.м
Средно за региона 247,833 € 2,186.76 €/кв.м
Дружба 2
Едностаен
Двустаен 127,590 € 1,004.65 €/кв.м
Тристаен 163,800 € 1,724.21 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 145,695 € 1,312.57 €/кв.м
Дружба 1
Едностаен 79,000 € 1,519.23 €/кв.м
Двустаен 100,800 € 1,652.46 €/кв.м
Тристаен 124,000 € 1,377.78 €/кв.м
Четиристаен 136,000 € 1,333.33 €/кв.м
Средно за региона 109,950 € 1,441.97 €/кв.м
Драгалевци
Едностаен
Двустаен 71,000 € 1,543.48 €/кв.м
Тристаен 249,400 € 2,246.85 €/кв.м
Четиристаен 330,000 € 2,062.50 €/кв.м
Средно за региона 216,800 € 2,051.74 €/кв.м
Дианабад
Едностаен
Двустаен 126,907 € 1,648.14 €/кв.м
Тристаен 174,250 € 2,125.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 150,579 € 1,894.07 €/кв.м
Дървеница
Едностаен 90,000 € 2,093.02 €/кв.м
Двустаен 146,667 € 2,125.61 €/кв.м
Тристаен 225,000 € 2,500.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 153,889 € 2,285.48 €/кв.м
Бояна
Едностаен
Двустаен 159,250 € 1,942.07 €/кв.м
Тристаен 251,280 € 1,932.92 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 205,265 € 1,936.46 €/кв.м
Борово
Едностаен
Двустаен 196,000 € 2,648.65 €/кв.м
Тристаен 189,182 € 2,034.22 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 192,591 € 2,306.48 €/кв.м
Бели брези
Едностаен 79,000 € 2,633.33 €/кв.м
Двустаен 109,000 € 1,912.28 €/кв.м
Тристаен 223,888 € 2,945.89 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 137,296 € 2,526.92 €/кв.м
Банишора
Едностаен
Двустаен 105,731 € 1,792.05 €/кв.м
Тристаен 171,225 € 1,821.54 €/кв.м
Четиристаен 214,000 € 1,633.59 €/кв.м
Средно за региона 163,652 € 1,728.72 €/кв.м
Бъкстон
Едностаен
Двустаен
Тристаен 169,000 € 2,112.50 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 169,000 € 2,112.50 €/кв.м
Център
Едностаен 131,500 € 3,058.14 €/кв.м
Двустаен 194,079 € 2,587.72 €/кв.м
Тристаен 266,150 € 2,861.83 €/кв.м
Четиристаен 259,000 € 3,011.63 €/кв.м
Средно за региона 212,682 € 2,864.41 €/кв.м
Център - Пл. Македония
Едностаен
Двустаен
Тристаен
Четиристаен 420,000 € 2,470.59 €/кв.м
Средно за региона 420,000 € 2,470.59 €/кв.м
Толстой
Едностаен
Двустаен 115,000 € 1,769.23 €/кв.м
Тристаен 173,839 € 1,931.54 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 144,420 € 1,863.48 €/кв.м
Връбница 2
Едностаен
Двустаен 105,900 € 1,491.55 €/кв.м
Тристаен 69,000 € 907.89 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 87,450 € 1,189.80 €/кв.м
Връбница 1
Едностаен 70,000 € 1,458.33 €/кв.м
Двустаен 115,633 € 1,651.90 €/кв.м
Тристаен 113,825 € 1,323.55 €/кв.м
Четиристаен 180,000 € 1,487.60 €/кв.м
Средно за региона 119,865 € 1,475.26 €/кв.м
Свобода
Едностаен
Двустаен 102,250 € 1,649.19 €/кв.м
Тристаен 110,000 € 1,222.22 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 106,125 € 1,396.38 €/кв.м
Триъгълника
Едностаен
Двустаен 80,000 € 1,600.00 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 80,000 € 1,600.00 €/кв.м
Военна рампа
Едностаен
Двустаен 85,000 € 1,307.69 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 85,000 € 1,307.69 €/кв.м
Карпузица
Едностаен
Двустаен 141,973 € 1,999.62 €/кв.м
Тристаен 205,798 € 1,821.22 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 173,886 € 1,890.06 €/кв.м
Славия
Едностаен
Двустаен 140,000 € 1,866.67 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 140,000 € 1,866.67 €/кв.м
Кръстова вада
Едностаен 70,000 € 1,750.00 €/кв.м
Двустаен 161,737 € 2,185.64 €/кв.м
Тристаен 239,294 € 1,840.72 €/кв.м
Четиристаен 456,500 € 1,934.32 €/кв.м
Средно за региона 231,883 € 1,932.36 €/кв.м
Витоша
Едностаен 45,500 € 1,263.89 €/кв.м
Двустаен 136,822 € 1,927.07 €/кв.м
Тристаен 223,114 € 2,028.31 €/кв.м
Четиристаен 285,000 € 2,111.11 €/кв.м
Средно за региона 172,609 € 1,961.47 €/кв.м
Фондови жилища
Едностаен 73,500 € 1,670.45 €/кв.м
Двустаен 114,500 € 1,761.54 €/кв.м
Тристаен 150,000 € 1,704.55 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 112,667 € 1,715.74 €/кв.м
Илинден
Едностаен 80,000 € 1,777.78 €/кв.м
Двустаен 104,500 € 1,632.81 €/кв.м
Тристаен 188,700 € 2,194.19 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 124,400 € 1,913.85 €/кв.м
Красна поляна 2
Едностаен
Двустаен 87,926 € 1,441.41 €/кв.м
Тристаен 113,500 € 1,401.23 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 100,713 € 1,418.49 €/кв.м
Красна поляна 3
Едностаен
Двустаен 99,999 € 1,470.57 €/кв.м
Тристаен 125,000 € 1,488.10 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 112,500 € 1,480.26 €/кв.м
Разсадника
Едностаен 80,333 € 1,868.21 €/кв.м
Двустаен 105,425 € 1,527.90 €/кв.м
Тристаен 120,000 € 1,276.60 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 101,919 € 1,484.26 €/кв.м
Сердика
Едностаен
Двустаен 152,000 € 1,853.66 €/кв.м
Тристаен 220,333 € 2,824.78 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 186,167 € 2,327.08 €/кв.м
Орландовци
Едностаен 47,000 € 1,424.24 €/кв.м
Двустаен 77,750 € 1,274.59 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 62,375 € 1,327.13 €/кв.м
Оборище
Едностаен
Двустаен 185,375 € 2,726.10 €/кв.м
Тристаен 226,333 € 2,333.33 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 205,854 € 2,495.20 €/кв.м
Левски В
Едностаен
Двустаен
Тристаен 199,000 € 1,530.77 €/кв.м
Четиристаен 155,000 € 1,291.67 €/кв.м
Средно за региона 177,000 € 1,416.00 €/кв.м
Левски Г
Едностаен
Двустаен 146,333 € 2,251.28 €/кв.м
Тристаен 176,667 € 1,899.65 €/кв.м
Четиристаен 159,000 € 1,870.59 €/кв.м
Средно за региона 160,667 € 1,983.54 €/кв.м
Медицинска академия
Едностаен
Двустаен 170,000 € 2,297.30 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 170,000 € 2,297.30 €/кв.м
Банкя
Едностаен
Двустаен 126,045 € 1,500.54 €/кв.м
Тристаен 166,750 € 1,450.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 146,398 € 1,471.33 €/кв.м
Извън София
Едностаен
Двустаен 85,544 € 1,357.84 €/кв.м
Тристаен 114,901 € 1,384.35 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 100,223 € 1,372.91 €/кв.м
Ботунец
Едностаен
Двустаен 60,000 € 857.14 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 60,000 € 857.14 €/кв.м