Регион Едностаен Двустаен Тристаен Четристаен Средно за региона
Зона Б-5
Едностаен
Двустаен 230,000 € 2,875.00 €/кв.м
Тристаен 218,000 € 1,847.46 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 224,000 € 2,262.63 €/кв.м
Зона Б-19
Едностаен
Двустаен 109,980 € 1,963.93 €/кв.м
Тристаен 205,666 € 2,120.27 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 157,823 € 2,063.05 €/кв.м
Зона Б-18
Едностаен
Двустаен
Тристаен
Четиристаен 219,000 € 2,546.51 €/кв.м
Средно за региона 219,000 € 2,546.51 €/кв.м
Западен парк
Едностаен 70,000 € 1,891.89 €/кв.м
Двустаен 107,833 € 1,767.75 €/кв.м
Тристаен 130,725 € 1,867.50 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 102,853 € 1,836.65 €/кв.м
Захарна Фабрика
Едностаен 70,000 € 1,750.00 €/кв.м
Двустаен 108,780 € 1,699.69 €/кв.м
Тристаен 123,000 € 1,808.82 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 100,593 € 1,754.53 €/кв.м
Яворов
Едностаен 180,000 € 3,600.00 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 245,000 € 2,474.75 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 212,500 € 2,852.35 €/кв.м
Света Троица
Едностаен 73,000 € 1,460.00 €/кв.м
Двустаен 109,000 € 1,786.89 €/кв.м
Тристаен 172,600 € 1,917.78 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 118,200 € 1,764.18 €/кв.м
Сухата река
Едностаен 72,466 € 1,958.54 €/кв.м
Двустаен 127,920 € 1,938.18 €/кв.м
Тристаен 158,650 € 1,823.56 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 119,679 € 1,889.66 €/кв.м
Студентски град
Едностаен 76,889 € 1,875.34 €/кв.м
Двустаен 115,350 € 1,774.62 €/кв.м
Тристаен 200,821 € 1,825.65 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 131,020 € 1,819.72 €/кв.м
Стрелбище
Едностаен
Двустаен 155,000 € 2,066.67 €/кв.м
Тристаен 204,000 € 2,582.28 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 179,500 € 2,331.17 €/кв.м
Слатина
Едностаен
Двустаен 137,300 € 2,179.37 €/кв.м
Тристаен 172,680 € 1,726.80 €/кв.м
Четиристаен 188,999 € 1,968.74 €/кв.м
Средно за региона 166,326 € 1,926.56 €/кв.м
Симеоново
Едностаен
Двустаен 148,290 € 2,118.43 €/кв.м
Тристаен 299,800 € 2,039.46 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 224,045 € 2,064.93 €/кв.м
Редута
Едностаен 68,450 € 2,360.34 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 220,433 € 2,022.32 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 144,442 € 2,093.36 €/кв.м
Полигона
Едностаен
Двустаен 129,871 € 1,938.37 €/кв.м
Тристаен 255,951 € 2,206.47 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 192,911 € 2,108.32 €/кв.м
Подуяне
Едностаен 76,694 € 1,917.35 €/кв.м
Двустаен
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 76,694 € 1,917.35 €/кв.м
Павлово
Едностаен
Двустаен 128,368 € 2,104.39 €/кв.м
Тристаен 207,500 € 2,184.21 €/кв.м
Четиристаен 256,000 € 1,684.21 €/кв.м
Средно за региона 197,289 € 1,921.65 €/кв.м
Овча купел 2
Едностаен 74,500 € 1,552.08 €/кв.м
Двустаен 91,457 € 1,385.71 €/кв.м
Тристаен 165,303 € 1,777.45 €/кв.м
Четиристаен 210,000 € 1,544.12 €/кв.м
Средно за региона 135,315 € 1,578.02 €/кв.м
Овча купел
Едностаен 82,119 € 1,710.81 €/кв.м
Двустаен 110,983 € 1,585.47 €/кв.м
Тристаен 168,145 € 1,733.45 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 120,416 € 1,680.22 €/кв.м
Обеля 2
Едностаен
Двустаен 99,850 € 1,783.04 €/кв.м
Тристаен 133,333 € 1,498.12 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 116,592 € 1,608.16 €/кв.м
Обеля 1
Едностаен
Двустаен
Тристаен 182,500 € 1,983.70 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 182,500 € 1,983.70 €/кв.м
Овча купел 1
Едностаен 90,000 € 1,875.00 €/кв.м
Двустаен 82,500 € 1,964.29 €/кв.м
Тристаен 204,500 € 2,152.63 €/кв.м
Четиристаен 200,000 € 1,666.67 €/кв.м
Средно за региона 144,250 € 1,891.80 €/кв.м
Надежда 4
Едностаен
Двустаен 106,333 € 1,661.45 €/кв.м
Тристаен 106,500 € 1,613.64 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 106,417 € 1,637.18 €/кв.м
Надежда 3
Едностаен 78,000 € 1,857.14 €/кв.м
Двустаен 112,500 € 1,875.00 €/кв.м
Тристаен 170,000 € 1,888.89 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 120,167 € 1,877.60 €/кв.м
Надежда 2
Едностаен 89,456 € 1,597.43 €/кв.м
Двустаен 115,394 € 1,602.69 €/кв.м
Тристаен 127,642 € 1,615.72 €/кв.м
Четиристаен 211,982 € 1,669.15 €/кв.м
Средно за региона 136,119 € 1,630.16 €/кв.м
Надежда 1
Едностаен
Двустаен 103,100 € 1,747.46 €/кв.м
Тристаен 163,500 € 1,739.36 €/кв.м
Четиристаен 144,750 € 1,148.81 €/кв.м
Средно за региона 137,117 € 1,474.37 €/кв.м
Мусагеница
Едностаен 89,900 € 1,954.35 €/кв.м
Двустаен 159,900 € 3,198.00 €/кв.м
Тристаен 152,000 € 1,853.66 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 133,933 € 2,257.30 €/кв.м
Модерно предградие
Едностаен
Двустаен 97,100 € 1,244.87 €/кв.м
Тристаен 115,000 € 1,292.13 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 106,050 € 1,270.06 €/кв.м
Младост 4
Едностаен 94,000 € 2,000.00 €/кв.м
Двустаен 160,000 € 2,962.96 €/кв.м
Тристаен 241,350 € 2,366.18 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 165,117 € 2,440.15 €/кв.м
Младост 3
Едностаен 109,500 € 2,380.43 €/кв.м
Двустаен 144,857 € 2,263.39 €/кв.м
Тристаен 181,841 € 2,139.31 €/кв.м
Четиристаен 250,000 € 2,941.18 €/кв.м
Средно за региона 171,550 € 2,450.71 €/кв.м
Младост 2
Едностаен 90,750 € 2,016.67 €/кв.м
Двустаен 144,000 € 2,181.82 €/кв.м
Тристаен 165,667 € 1,926.36 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 133,472 € 2,032.57 €/кв.м
Младост 1A
Едностаен
Двустаен 169,500 € 2,529.85 €/кв.м
Тристаен 190,000 € 2,087.91 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 179,750 € 2,275.32 €/кв.м
Младост 1
Едностаен 45,000 € 2,045.45 €/кв.м
Двустаен 133,000 € 2,111.11 €/кв.м
Тристаен 170,000 € 2,000.00 €/кв.м
Четиристаен 235,000 € 2,797.62 €/кв.м
Средно за региона 145,750 € 2,295.28 €/кв.м
Манастирски ливади
Едностаен
Двустаен 157,875 € 2,162.67 €/кв.м
Тристаен 260,053 € 2,241.84 €/кв.м
Четиристаен 380,000 € 2,435.90 €/кв.м
Средно за региона 265,976 € 2,312.83 €/кв.м
Малинова Долина
Едностаен 64,683 € 1,540.07 €/кв.м
Двустаен 103,268 € 1,564.67 €/кв.м
Тристаен 160,271 € 1,526.39 €/кв.м
Четиристаен 226,660 € 1,295.20 €/кв.м
Средно за региона 138,721 € 1,430.11 €/кв.м
Люлин 9
Едностаен
Двустаен 101,500 € 1,663.93 €/кв.м
Тристаен 197,000 € 1,931.37 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 149,250 € 1,831.29 €/кв.м
Люлин 8
Едностаен
Двустаен 127,500 € 1,875.00 €/кв.м
Тристаен 124,000 € 1,362.64 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 125,750 € 1,581.76 €/кв.м
Люлин 7
Едностаен
Двустаен 95,000 € 1,938.78 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен 235,000 € 2,061.40 €/кв.м
Средно за региона 165,000 € 2,024.54 €/кв.м
Люлин 6
Едностаен 48,000 € 1,500.00 €/кв.м
Двустаен 95,500 € 1,492.19 €/кв.м
Тристаен 220,000 € 2,268.04 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 121,167 € 1,883.42 €/кв.м
Люлин 5
Едностаен 66,200 € 1,614.63 €/кв.м
Двустаен 80,620 € 1,580.78 €/кв.м
Тристаен 147,000 € 1,386.79 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 97,940 € 1,483.94 €/кв.м
Люлин 4
Едностаен 60,000 € 1,764.71 €/кв.м
Двустаен 103,720 € 1,382.93 €/кв.м
Тристаен 141,225 € 1,858.22 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 101,648 € 1,648.35 €/кв.м
Люлин 3
Едностаен
Двустаен 107,600 € 1,454.05 €/кв.м
Тристаен 159,333 € 1,896.82 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 133,467 € 1,689.45 €/кв.м
Люлин 2
Едностаен
Двустаен 89,000 € 1,780.00 €/кв.м
Тристаен 160,800 € 1,531.43 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 124,900 € 1,611.61 €/кв.м
Люлин 10
Едностаен 45,000 € 2,142.86 €/кв.м
Двустаен 92,760 € 1,384.48 €/кв.м
Тристаен 154,475 € 1,609.11 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 97,412 € 1,588.23 €/кв.м
Люлин 1
Едностаен 47,875 € 1,259.87 €/кв.м
Двустаен 78,714 € 1,357.14 €/кв.м
Тристаен 122,000 € 1,648.65 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 82,863 € 1,462.29 €/кв.м
Лозенец
Едностаен
Двустаен 236,625 € 3,073.05 €/кв.м
Тристаен 372,964 € 3,271.61 €/кв.м
Четиристаен 678,967 € 4,191.15 €/кв.м
Средно за региона 429,519 € 3,650.30 €/кв.м
Левски
Едностаен
Двустаен 91,077 € 1,247.63 €/кв.м
Тристаен 139,500 € 1,234.51 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 115,289 € 1,239.66 €/кв.м
Лагера
Едностаен
Двустаен 160,825 € 2,010.31 €/кв.м
Тристаен 161,000 € 1,872.09 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 160,913 € 1,938.70 €/кв.м
Красно село
Едностаен
Двустаен 129,000 € 2,580.00 €/кв.м
Тристаен 161,450 € 1,993.21 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 145,225 € 2,217.18 €/кв.м
Красна поляна
Едностаен
Двустаен
Тристаен 143,583 € 1,577.84 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 143,583 € 1,577.84 €/кв.м
Княжево
Едностаен
Двустаен 136,600 € 1,923.94 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 136,600 € 1,923.94 €/кв.м
Изток
Едностаен
Двустаен 185,667 € 2,901.05 €/кв.м
Тристаен 307,373 € 2,955.51 €/кв.м
Четиристаен 438,567 € 2,943.40 €/кв.м
Средно за региона 310,536 € 2,938.82 €/кв.м
Изгрев
Едностаен
Двустаен 218,444 € 3,165.86 €/кв.м
Тристаен 448,604 € 3,738.37 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 333,524 € 3,529.35 €/кв.м
Иван Вазов
Едностаен
Двустаен
Тристаен
Четиристаен 430,000 € 2,756.41 €/кв.м
Средно за региона 430,000 € 2,756.41 €/кв.м
Илиянци
Едностаен
Двустаен
Тристаен 170,000 € 2,000.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 170,000 € 2,000.00 €/кв.м
Хладилника
Едностаен
Двустаен
Тристаен 370,000 € 2,298.14 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 370,000 € 2,298.14 €/кв.м
Хиподрума
Едностаен
Двустаен 197,500 € 2,743.06 €/кв.м
Тристаен 225,000 € 1,956.52 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 211,250 € 2,259.36 €/кв.м
Хаджи Димитър
Едностаен 77,750 € 1,619.79 €/кв.м
Двустаен 115,391 € 1,831.60 €/кв.м
Тристаен 147,554 € 1,756.60 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 113,565 € 1,747.15 €/кв.м
Гоце Делчев
Едностаен
Двустаен 128,300 € 2,138.33 €/кв.м
Тристаен 185,250 € 2,503.38 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 156,775 € 2,339.93 €/кв.м
Горубляне
Едностаен
Двустаен 90,000 € 1,475.41 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 90,000 € 1,475.41 €/кв.м
Горна баня
Едностаен
Двустаен 125,000 € 1,785.71 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен 344,500 € 2,026.47 €/кв.м
Средно за региона 234,750 € 1,956.25 €/кв.м
Гео Милев
Едностаен 130,000 € 2,363.64 €/кв.м
Двустаен
Тристаен 312,333 € 2,602.78 €/кв.м
Четиристаен 245,000 € 1,914.06 €/кв.м
Средно за региона 229,111 € 2,268.43 €/кв.м
Дружба 2
Едностаен
Двустаен 130,536 € 1,044.29 €/кв.м
Тристаен 163,800 € 1,724.21 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 147,168 € 1,337.89 €/кв.м
Дружба 1
Едностаен 87,000 € 1,740.00 €/кв.м
Двустаен 101,677 € 1,694.62 €/кв.м
Тристаен 123,000 € 1,464.29 €/кв.м
Четиристаен 136,000 € 1,333.33 €/кв.м
Средно за региона 111,919 € 1,512.42 €/кв.м
Драгалевци
Едностаен 137,762 € 3,061.38 €/кв.м
Двустаен 106,055 € 1,928.27 €/кв.м
Тристаен 252,833 € 2,257.44 €/кв.м
Четиристаен 330,000 € 2,062.50 €/кв.м
Средно за региона 206,663 € 2,222.18 €/кв.м
Дианабад
Едностаен
Двустаен 126,907 € 1,648.14 €/кв.м
Тристаен 175,250 € 2,137.20 €/кв.м
Четиристаен 329,000 € 2,611.11 €/кв.м
Средно за региона 210,386 € 2,214.59 €/кв.м
Дървеница
Едностаен 90,000 € 2,093.02 €/кв.м
Двустаен 150,000 € 2,205.88 €/кв.м
Тристаен 182,430 € 2,280.38 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 140,810 € 2,211.68 €/кв.м
Бояна
Едностаен
Двустаен 160,875 € 1,961.89 €/кв.м
Тристаен 251,280 € 1,932.92 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 206,078 € 1,944.13 €/кв.м
Борово
Едностаен
Двустаен 184,600 € 2,336.71 €/кв.м
Тристаен 195,500 € 2,125.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 190,050 € 2,222.81 €/кв.м
Бели брези
Едностаен 79,000 € 2,633.33 €/кв.м
Двустаен 144,500 € 2,580.36 €/кв.м
Тристаен 220,000 € 2,894.74 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 147,833 € 2,737.65 €/кв.м
Банишора
Едностаен 97,000 € 2,063.83 €/кв.м
Двустаен 121,773 € 1,845.05 €/кв.м
Тристаен 175,321 € 1,826.26 €/кв.м
Четиристаен 214,000 € 1,633.59 €/кв.м
Средно за региона 152,024 € 1,788.51 €/кв.м
Бъкстон
Едностаен
Двустаен
Тристаен 169,000 € 2,112.50 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 169,000 € 2,112.50 €/кв.м
Център
Едностаен 131,500 € 3,058.14 €/кв.м
Двустаен 217,744 € 2,827.84 €/кв.м
Тристаен 281,481 € 2,994.48 €/кв.м
Четиристаен 249,500 € 2,545.92 €/кв.м
Средно за региона 220,056 € 2,821.23 €/кв.м
Център - Пл. Македония
Едностаен
Двустаен 239,940 € 3,999.00 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен 420,000 € 2,470.59 €/кв.м
Средно за региона 329,970 € 2,869.30 €/кв.м
Толстой
Едностаен
Двустаен 115,000 € 1,769.23 €/кв.м
Тристаен 144,420 € 1,604.67 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 129,710 € 1,673.68 €/кв.м
Връбница 2
Едностаен
Двустаен 142,200 € 1,823.08 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 142,200 € 1,823.08 €/кв.м
Връбница 1
Едностаен 70,000 € 1,458.33 €/кв.м
Двустаен 127,600 € 1,797.18 €/кв.м
Тристаен 113,825 € 1,323.55 €/кв.м
Четиристаен 180,000 € 1,487.60 €/кв.м
Средно за региона 122,856 € 1,507.44 €/кв.м
Свобода
Едностаен
Двустаен 96,750 € 1,560.48 €/кв.м
Тристаен 110,000 € 1,222.22 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 103,375 € 1,360.20 €/кв.м
Триъгълника
Едностаен
Двустаен 122,699 € 1,728.15 €/кв.м
Тристаен 169,135 € 1,353.08 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 145,917 € 1,488.95 €/кв.м
Военна рампа
Едностаен
Двустаен 85,000 € 1,307.69 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 85,000 € 1,307.69 €/кв.м
Карпузица
Едностаен
Двустаен 141,973 € 1,999.62 €/кв.м
Тристаен 207,573 € 1,887.03 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 174,773 € 1,931.19 €/кв.м
Славия
Едностаен
Двустаен 140,000 € 1,866.67 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 140,000 € 1,866.67 €/кв.м
Кръстова вада
Едностаен 70,000 € 1,750.00 €/кв.м
Двустаен 164,529 € 2,285.13 €/кв.м
Тристаен 252,648 € 2,105.40 €/кв.м
Четиристаен 456,500 € 1,934.32 €/кв.м
Средно за региона 235,919 € 2,016.40 €/кв.м
Витоша
Едностаен 70,196 € 1,671.33 €/кв.м
Двустаен 137,672 € 1,939.04 €/кв.м
Тристаен 231,562 € 2,013.58 €/кв.м
Четиристаен 277,500 € 1,954.23 €/кв.м
Средно за региона 179,233 € 1,937.65 €/кв.м
Фондови жилища
Едностаен 73,500 € 1,670.45 €/кв.м
Двустаен 94,125 € 1,680.80 €/кв.м
Тристаен 150,000 € 1,704.55 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 105,875 € 1,689.49 €/кв.м
Илинден
Едностаен 80,000 € 1,777.78 €/кв.м
Двустаен 111,967 € 1,777.25 €/кв.м
Тристаен 180,000 € 1,875.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 123,989 € 1,823.37 €/кв.м
Красна поляна 2
Едностаен
Двустаен 87,926 € 1,441.41 €/кв.м
Тристаен 119,250 € 1,355.11 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 103,588 € 1,390.44 €/кв.м
Красна поляна 3
Едностаен
Двустаен 99,999 € 1,470.57 €/кв.м
Тристаен 125,000 € 1,488.10 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 112,500 € 1,480.26 €/кв.м
Разсадника
Едностаен 79,333 € 1,844.95 €/кв.м
Двустаен 139,313 € 1,934.90 €/кв.м
Тристаен 205,625 € 1,958.33 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 141,424 € 1,928.50 €/кв.м
Сердика
Едностаен
Двустаен 142,967 € 1,765.02 €/кв.м
Тристаен 199,160 € 1,778.21 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 171,064 € 1,772.68 €/кв.м
Орландовци
Едностаен 47,000 € 1,424.24 €/кв.м
Двустаен 77,750 € 1,274.59 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 62,375 € 1,327.13 €/кв.м
Оборище
Едностаен
Двустаен 183,300 € 2,864.06 €/кв.м
Тристаен 226,333 € 2,333.33 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 204,817 € 2,544.30 €/кв.м
Левски В
Едностаен
Двустаен
Тристаен 199,000 € 1,530.77 €/кв.м
Четиристаен 155,000 € 1,291.67 €/кв.м
Средно за региона 177,000 € 1,416.00 €/кв.м
Левски Г
Едностаен
Двустаен 146,333 € 2,251.28 €/кв.м
Тристаен 176,667 € 1,899.65 €/кв.м
Четиристаен 159,000 € 1,870.59 €/кв.м
Средно за региона 160,667 € 1,983.54 €/кв.м
Медицинска академия
Едностаен
Двустаен 155,000 € 2,672.41 €/кв.м
Тристаен 298,000 € 3,040.82 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 226,500 € 2,903.85 €/кв.м
Кремиковци
Едностаен
Двустаен 95,000 € 1,301.37 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 95,000 € 1,301.37 €/кв.м
Банкя
Едностаен
Двустаен 132,972 € 1,704.77 €/кв.м
Тристаен 166,750 € 1,450.00 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 149,861 € 1,552.96 €/кв.м
Извън София
Едностаен 49,000 € 1,113.64 €/кв.м
Двустаен 85,544 € 1,357.84 €/кв.м
Тристаен 114,901 € 1,384.35 €/кв.м
Четиристаен
Средно за региона 83,148 € 1,312.87 €/кв.м
Ботунец
Едностаен
Двустаен 78,250 € 1,086.81 €/кв.м
Тристаен
Четиристаен
Средно за региона 78,250 € 1,086.81 €/кв.м