Продавате имот?

Разчитайте на нашето професионално съдействие!

По-долу ще Ви запознаем с  част от услугите, които получавате щом изберете да продавате своя имот с нас:

 

  • Ние не само ще намерим купувач, но ще Ви помогнем с юридически съвети, в преговорите за уточняване условията за продаване и при евентуални проблеми възникнали по време на периода на процеса.
  • Ние съдействаме при издаването и осигуряването на нужните документи, за да протече целият процес гладко.
  • Определянето на пазарната цена на имота е един от ключовите моменти за успешното продаване. Ако нямате необходимите знания, опит и информация, за да определите пазарната продажна стойност на имота си, Ние, ще  определим цената обективно.
  • Работата по продаването на недвижим имот започва преди самото офериране на имота. След детайлен оглед на Вашия имот Ние, ще Ви дадем компетентна оценка за състоянието му, ще Ви посъветваме относно минималните подобрения, които могат да повишат цената му.  Добрият търговски вид е от голямо значение за бързата продажба.
  • За да се продаде бързо имотът Ви, той трябва добре да се рекламира. Ние съдействаме с  направата на  рекламен план, подбора на каналите и начините за реклама, рекламните материали и послания, осъществяването на комуникация с потенциалните клиенти и др.
  • Едно от най-скъпите и сложни неща свързани с рекламата е професионалното заснемане на имота. Ние разполагаме с фотограф, изцяло специализиран в изготванято на фотосесии на апартаменти, офиси и др.

    Като изберете да работите с нас, Ние изцяло ще поемем отговорността за воденето на търговски преговори относно условията за успешна продажба на Вашия недвижим имот.

 

Умелото водене на преговори е ключът към успешния завършек на процеса по продаването на недвижимо имущество, а Ние целим точно това!

ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ

+359 88 265 5859