Допълнителни такси при покупко-продажба

07 Сеп 2023

Време за четене: 1 минути

В съвременното общество инвестирането в недвижими имоти е обичайна и модерна финансова практика. Този процес обаче включва и редица сложни правни и финансови аспекти. Един от ключовите аспекти при сделките с недвижими имоти са законовите такси, които трябва да бъдат заплатени по време на процеса на покупко-продажба. Днес  ще разгледаме основните такси, които се изискват при сделки с недвижими имоти и как те се определят, предоставяйки ценна информация за бъдещи собственици и инвеститори в тази област.

При закупуването на недвижим имот съществуват няколко задължителни законови такси, които трябва да бъдат взети предвид от страна на купувачите. Тези такси включват нотариална такса, такса за вписване и данък за придобиване, а техният размер зависи от стойността на имотната сделка.

  1. Нотариална такса при закупуване на недвижим имот:

Нотариалната такса се заплаща от страна на купувача и се определя спрямо Тарифата за нотариални такси върху материалния интерес. Ако има разлика между данъчната оценка на имота и продажната цена, обикновено се изчислява върху по-голямата от тях, придружена от 20% ДДС.

Понеже тази такса може да бъде съществена, е препоръчително да проучите предварително, за да избегнете евентуални неочаквани разходи в момента на сделката.

Независимо от факта, че нотариалната такса трябва да бъде еднаква при всички нотариуси,  добра практика  е да се консултирате с няколко нотариуса и да уточните точния размер на таксата предварително.

  1. Такса вписване на недвижим имот:

Друг разход, който трябва да бъде взет предвид, е таксата за вписване на нотариалния акт в Имотния регистър при Агенцията по вписванията. Тази такса обикновено представлява 0,1% от стойността на материалния интерес, която обикновено е сравнително ниска.

Таксата за вписване е една от по-малките такси в процеса на придобиване на недвижим имот.

  1. Такса местен данък:

При закупуване на имот се заплаща и данък за възмездно придобиване на имущество, който може да варира между 0,1% и 3% от продажната цена. Размерът на този данък за всяка община се определя от общинския съвет и съответно може да бъде различен.

Данъкът се начислява върху по-голямата от следните две стойности:

    • Договорената цена на имота.
    • Данъчната оценка на имота, като данъчната оценка се установява съгласно стандартите в Приложение № 2 към Закона за Местните Данъци и Такси.

Поради тази причина, преди сключването на сделката, собственикът на имота трябва да се информира от общината, в която имотът се намира, за данъчната оценка на имота.

Всички законови такси при сделка с недвижим имот се заплащат в деня на сключването на окончателния договор пред нотариуса.

Важно е да се помни, че размерът на тези такси може да варира в зависимост от местоположението на имота и от стойността на сделката. Затова е от съществено значение да се проведе подробно изследване и консултации с нотариуси и органите на общината, за да се предвидят точните разходи и да се избегнат неприятни изненади.