Търсенето на офиси продължава да се увеличава. 📈

28 Сеп 2022

Време за четене: 1 минути

Експертите у нас отбелязват, че в София вече има недостиг на офис помещения, което кара купувачите да променят стратегията си. Нарастват сключените сделки преди акт 16 на сградата, защото през последната година имаше по-малко предлагане на офисни проекти клас А.
Изискванията на клиентите поставят нови предизвикателства пред инвеститорите. Проектите трябва да залагат на иновации като: зелени решения, използване на възобновяеми източници на енергия и ефективно управляване на ресурсите.
Търсенето е предимно от фирми, чийто офис нужди са за площ около 500 кв. м. и предпочитат пространства тип “Open space”. Koмпаниите, търсещи офис площи в повечето случаи оперират в IT сектора или са тясно свързани с него.
Над 60% от търсенето е предизвикано и от релокации на фирмите в търсене на консолидиране на техните филиала и обединяването им на една локация. Чести са и случаите когато дружества, имащи по няколко офиса на различни места, искат да ги обединят с цел оптимизиране на разходи и подобрена комуникация между отделните отдели. Останалата част от търсенето в страната идва от компании, които целят стартиране на бизнес тук.
Според нашата статистика около 80% от запитванията са от компании, които ще започнат работа с до 50 човека персонал, като често те заявяват потенциал за разширяване на дейността си.
Свободните офис площи клас А и Б в София са около 15-16%. Поради по-голямото търсене и по-малкото предлагане на офис площи под наем се забелязва възвръщане на доверието на инвеститорите в този пазар.
Пазарната реалност към момента е следната - повишеното търсене на офис площи, от една страна, и по-малкото предлагане, от друга, обуславят и дават гаранции за добър пазар в рамките на следващите поне 12-18 месеца.