Какво е данъчна оценка? 📃

19 Сеп 2022

Време за четене: 1 минути

Кога ни трябва данъчна оценка на имот?

За сделки като покупко-продажба, дарение, учредяване на ипотека, включително и рефинансиране на кредит е нужно Удостоверение за данъчна оценка на имот.

За съжаление, това е и документът, който създава доста главоболия на собствениците. Причините са няколко. От незнание на продавача за задължителните реквизити на този документ и пропуски в декларирането на промяна на данни, до изключително честите технически грешки допускани от служителите, издаващи данъчните оценки.

В резултат на това – честа практика е за един документ собственикът на имота да се разхожда няколко пъти. Това е определено е излишна загуба на време и нерви. Още по-неприятни са случаите, когато е нужно спешното набавяне на въпросната данъчна оценка на имот, а това, поради неподготвеността и незнанието на продавача, се оказва невъзможно.

Защо е необходима?

Нека си представим хипотетично, че имате задължения към държавата, свързани с имота. Докато не ги платите, не може да се разпореждате с него. Респективно не може да получите кредит, за да го ипотекирате. Елементарен, но въпреки това изключително ефикасен метод за събиране на данъци.

Самото удостоверение се издава от съответната данъчна служба към общината – по местонахождение на имота. Възможно е да ви бъде издадено удостоверение за данъчна оценка и без да сте заплатили дължимите данъци и такси към държавата или общината. Това е възможно само в случай, че подпишете декларация в която да декларирате наличието на тези задължения. Също така е необходимо и съгласието на купувача на недвижимия имот да прехвърли част от сумата по договора за продажба, съответстваща на публичните ви задължения до момента на сключване на сделката, по съответната сметка в държавния или общинския бюджет.

Какво ще ви е необходимо, за да получите този документ?

Трябва да попълните молба по образец за удостоверение за данъчна оценка на имот. На място трябва да донесете оригинал на документа за собственост и ще трябва да приложите негово копие. В случай, че сте получили имота по наследство, необходимо ви е и удостоверение за наследници.